anafylaktisk chock

Allmänt om anafylaktisk chock

Anafylaktisk chock är en allvarlig och potentiellt livshotande allergisk reaktion som snabbt sprider sig genom hela kroppen. Det är en akut medicinsk nödsituation som kräver omedelbar behandling.

 

Orsaker till anafylaktisk chock

Anafylaktisk chock kan utlösas av olika allergener, såsom insektsbett, vissa livsmedel (som jordnötter, skaldjur), läkemedel eller latex. När en person med känslighet för dessa allergener kommer i kontakt med dem frisätts stora mängder histamin och andra kemikalier, vilket leder till en snabb och allvarlig reaktion i kroppen.

 

Symtom & Behandling vid anafylaktisk chock

Symtomen på anafylaktisk chock inkluderar svår allergisk klåda, utslag eller nässelfeber, svullnad av ansikte, läppar, tunga och svalg, andningssvårigheter, yrsel, medvetandeförlust, snabb puls och lågt blodtryck.

 

Behandlingen av anafylaktisk chock innefattar omedelbar administrering av epinefrin (adrenalin) genom en autoinjektor för att minska symtomen och stabilisera kroppen. Efter epinefrin kan ytterligare behandling, såsom antihistaminer och kortikosteroider, administreras på sjukhus.

 

Vad kan jag göra själv vid anafylaktisk chock?

Det är viktigt att förstå att anafylaktisk chock är en medicinsk nödsituation som kräver omedelbar medicinsk hjälp. Vid känd allergi mot vissa ämnen är det viktigt att undvika exponering för dessa allergener. Personer med känd allergisk reaktion bör ha en nödplan och bära en autoinjektor med epinefrin för att kunna ge sig själv nödvändig behandling vid behov.

 

Få vägledning och hjälp vid Anafylaktisk chock

Öppet dygnet runt

Så fungerar det