BMI - Body Mass index

Allmänt om BMI

BMI står för Body Mass Index och är ett mått som används för att bedöma en persons kroppsfett i förhållande till deras längd och vikt. Det beräknas genom att dela kroppsvikten i kilogram med kvadraten av längden i meter.

 

Vad påverkar BMI värdet?

BMI används som en indikator på om en person har en hälsosam vikt i förhållande till sin längd. Orsaken till högt eller lågt BMI kan vara flera faktorer, inklusive kost, fysisk aktivitet, genetik och metabolism

 

Symtom & Behandling

BMI i sig ger inte specifika symtom, men ett högt BMI kan vara associerat med övervikt och fetma, medan ett lågt BMI kan vara ett tecken på undernäring eller viktminskning.

Behandlingen av BMI beror på om det finns över- eller underkroppsvikt. För högt BMI kan behandlingen innefatta kostförändringar, ökad fysisk aktivitet och eventuellt medicinsk intervention. För lågt BMI kan behandlingen innefatta näringsrik kost och eventuell medicinsk intervention för att förbättra vikt och hälsa.

 

Vad kan jag göra själv?

Egenvård för att upprätthålla en hälsosam BMI kan inkludera:

    • Balanserad och näringsrik kost med fokus på grönsaker, frukt, fullkorn, magert protein och hälsosamma fetter.
    • Regelbunden fysisk aktivitet och träning för att bränna kalorier och bygga muskler.
    • Undvikande av överdriven konsumtion av bearbetade livsmedel, sockerhaltiga drycker och fet mat.
    • Kontinuerlig övervakning av vikt och kroppskomposition för att identifiera eventuella förändringar och vidta åtgärder vid behov.

Få vägledning och hjälp vid BMI

Öppet dygnet runt

Så fungerar det