födoämnesallergi

Allmänt om födoämnesallergi

Födoämnesallergi är en överkänslighetsreaktion mot vissa livsmedel, där immunsystemet reagerar på specifika proteiner i maten. Detta kan leda till olika symtom och reaktioner i kroppen.

 

Orsaker till födoämnesallergi

Födoämnesallergier uppstår när immunsystemet felaktigt identifierar vissa ämnen i maten som skadliga och svarar genom att producera antikroppar, inklusive immunoglobulin E (IgE), mot dessa ämnen. Vanliga födoämnen som kan orsaka allergiska reaktioner inkluderar mjölk, ägg, jordnötter, gluten, fisk och skaldjur.

 

Symtom & Behandling vid födoämnesallergi

Symtomen på födoämnesallergi kan variera från milda till svåra och kan påverka olika delar av kroppen. Vanliga symtom inkluderar hudutslag, klåda, svullnad i ansikte och läppar, magbesvär, illamående, kräkningar, diarré, andningssvårigheter och anafylaktisk chock.

Behandlingen av födoämnesallergi innefattar oftast att undvika de livsmedel som orsakar allergiska reaktioner. Det är viktigt att vara medveten om ingredienserna i maten och undvika korskontaminering. I akuta fall av allergiska reaktioner kan läkemedel som antihistaminer och adrenalin användas för att lindra symtom och hantera anafylaktisk chock

 

 

Vad kan jag göra själv vid födoämnesallergi?

Egenvård för att hantera födoämnesallergi kan inkludera:

  • Att undvika de livsmedel som orsakar allergiska reaktioner och vara medveten om potentiella korsallergier.
  • Läsning av livsmedelsmärkningar noggrant för att identifiera eventuella allergener i maten.
  • Att ha en nödsituation och informera familj, vänner och lärare om allergin och hur man agerar vid en akut reaktion.
  • I vissa fall kan det vara användbart att ha en nödmedicinsk kit till hands, inklusive adrenalininjektor, vid svåra allergiska reaktioner.
 

Så kan Familjeläkaren hjälpa till vid födoämnesallergi

Du kan vända dig till oss på Familjeläkaren för att fä råd och hjälp vid födoämnesallergi.
Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vård-mötet men i helhet ska vi vid födoämnesallergi kunna hjälpa dig med bland annat:

  • Allmänna råd & Information kring tillvägagångsätt
  • Lokala droppar, salvor, nässprayer, inhalatorer, tabletter och adrenalinpennor kan föreskrivas. 
  • Erbjuda hälsoprover med flertalet olika paneler för bland annat nötter, skaldjur och frukter. Dessa kan du se här

Få vägledning och hjälp vid Födoämnesallergi

Öppet dygnet runt

Så fungerar det

Innehåll

Symtom & Behandling

Så kan Familjeläkaren hjälpa till