korsallergi

Allmänt om korsallergi

Korsallergi är en reaktion där immunsystemet reagerar på liknande allergiframkallande proteiner i olika ämnen. En person med en allergi mot ett specifikt ämne kan uppleva liknande allergiska reaktioner när de utsätts för ett relaterat ämne.

 

Orsaker till korsallergi

Korsallergier uppstår när proteiner i ett allergen liknar proteiner i ett annat ämne. Detta kan leda till att immunsystemet reagerar på båda ämnena och orsakar liknande allergiska symtom.

 

Symtom & Behandling vid korsallergi

Symtomen på korsallergi liknar de som uppstår vid den ursprungliga allergin. Till exempel kan en person med pollenallergi uppleva liknande symtom när de äter vissa frukter eller grönsaker som innehåller liknande proteiner som pollen.

 

Behandlingen av korsallergi är oftast att undvika de allergiframkallande ämnena. Det kan vara användbart att identifiera vilka ämnen som utlöser reaktioner och undvika dem eller att välja alternativa livsmedel som inte orsakar reaktioner.

 

Vad kan jag göra själv vid korsallergi?

Egenvård för att hantera korsallergi kan inkludera:

  • Att vara medveten om vilka ämnen som kan utlösa reaktioner och undvika dem.
  • Konsultera en allergolog för att få en korrekt diagnos och råd om undvikande strategier.
  • Vid födoämnesallergi kan det vara användbart att värmebehandla eller laga mat för att minska korsreaktivitet hos vissa livsmedel.
  • Att vara medveten om säsongsmässiga allergier och undvika exponering för pollen och andra luftburna allergener.
 

Så kan Familjeläkaren hjälpa till vid korsallergi

Du kan vända dig till oss på Familjeläkaren för att få råd och hjälp vid korsallergi.
Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vård-mötet men i helhet ska vi vid korsallergi kunna hjälpa dig med bland annat:

  • Allmänna råd & Information kring tillvägagångsätt
  • Lokala droppar, salvor, nässprayer, inhalatorer, tabletter och adrenalinpennor kan föreskrivas. 
  • Erbjuda hälsoprover med flertalet olika paneler för bland annat nötter, skaldjur och frukter. Dessa kan du se här

Få vägledning och hjälp vid Korsallergi

Öppet dygnet runt

Så fungerar det

Innehåll

Symtom & Behandling

Så kan Familjeläkaren hjälpa till