ögoninfektion

Allmänt om ögoninfektion

En ögoninfektion är en infektion som påverkar ögonområdet, inklusive bindhinnan, ögonlocken eller tårvägarna. Det kan orsakas av virus, bakterier eller svamp.

 

Orsaker till ögoninfektion

Ögoninfektioner kan ha olika orsaker. De kan vara resultatet av en virusinfektion (som förkylning), en bakteriell infektion, eller i vissa fall en svampinfektion. Infektionen kan spridas genom direkt kontakt med smittade personer, användning av smittade föremål eller genom självkontaminering (att röra vid ögonen med smutsiga händer).

 

Symtom & Behandling vid ögoninfektion

Symtomen på ögoninfektion kan variera beroende på typen av infektion, men de inkluderar oftast rodnad i ögonen, sveda, klåda, tårflöde, svullnad av ögonlocken, ökat blinkande, känsla av grusighet eller obehag i ögonen och ibland pus eller andra urladdningar från ögonen.

 

Behandlingen av ögoninfektion beror på orsaken. Vid virusinfektioner är det viktigt att ge kroppen tillräckligt med vila och tid för att läka. Vid bakteriella infektioner kan antibiotika i form av ögondroppar eller salva ordineras. Svampinfektioner kan kräva antifungala medel för att bekämpa infektionen.

 

Vad kan jag göra själv vid ögoninfektion?

För att behandla ögoninfektion själv kan följande åtgärder vara till hjälp:

  • Undvik att röra vid ögonen med smutsiga händer.
  • Tvätta ögonen regelbundet med rent vatten för att rengöra dem från eventuella smittämnen.
  • Använd inte kontaktlinser eller smink på ögonen under tiden du har en ögoninfektion.
  • Undvik att dela handdukar, kuddar eller smink med andra personer för att undvika spridning av infektionen.
  • Kontakta en läkare om symtomen förvärras eller inte förbättras inom några dagar.
 

Så kan Familjeläkaren hjälpa till vid ögoninfektion

Du kan vända dig till oss på Familjeläkaren för att få råd och hjälp vid ögoninfektion.
Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vård-mötet men i helhet ska vi vid ögoninfektion kunna hjälpa dig med bland annat:

  • Allmänna råd & Information kring tillvägagångsätt
  • Lokala droppar

Få vägledning och hjälp vid Ögoninfektion

Öppet dygnet runt

Så fungerar det

Innehåll

Symtom & Behandling

Så kan Familjeläkaren hjälpa till