ÖVERVIKT & FETMA

Allmänt om övervikt & fetma

Övervikt och fetma innebär att ha en överdriven ackumulering av kroppsfett, vilket kan ha negativa konsekvenser för hälsan. Det definieras vanligtvis med hjälp av BMI, där övervikt innebär ett BMI mellan 25 och 29,9 och fetma innebär ett BMI på 30 eller högre.

 

Orsaker till övervikt & fetma

Övervikt och fetma kan ha olika orsaker, inklusive en obalans mellan energiintag och energiförbrukning, genetiska faktorer, hormonella störningar, ohälsosamma matvanor, stillasittande livsstil och miljöfaktorer.

 

Symtom & Behandling vid övervikt & fetma

Behandlingen av övervikt och fetma kan vara mångfacetterad och bör anpassas till individuella behov. Den kan inkludera en kombination av kostförändringar, ökad fysisk aktivitet, beteendeförändringar, medicinsk intervention och i vissa fall kirurgiska ingrepp.

 

Vad kan jag göra själv vid övervikt & fetma?

Egenvård för att hantera övervikt och fetma kan inkludera:

    • Medvetenhet om kost och kaloriintag, med fokus på en balanserad och hälsosam kost.
    • Regelbunden fysisk aktivitet och träning, som att gå, simma, cykla eller delta i andra fysiska aktiviteter som passar individuella preferenser och förmågor.
    • Skapande av hälsosamma vanor och livsstilsförändringar, inklusive att undvika överdriven konsumtion av processade livsmedel, äta mindre portioner och hantera stress.
    • Upprätthålla en regelbunden sömn- och vakenhetscykel för att främja en hälsosam metabolism och hormonbalans.

Få vägledning och hjälp vid Övervikt & Fetma

Öppet dygnet runt

Så fungerar det

Innehåll

Symtom & Behandling

Så kan Familjeläkaren hjälpa till