borrelia

Allmänt om borrelia

Borrelia är en infektionssjukdom som orsakas av bakterien Borrelia burgdorferi. Det överförs till människor genom fästingbett, vanligtvis från skogs- eller hjortfästingar. Borrelia kan påverka olika delar av kroppen, inklusive huden, nervsystemet, lederna och hjärtat.

 

Orsaker till borrelia

Borrelia överförs när en fästing som bär på bakterien biter och stannar fast på huden under en längre tid, vanligtvis över 24 timmar. Bakterien sprider sig sedan genom kroppen och kan orsaka infektion.

 

Symtom & Behandling vid borrelia

De tidiga symtomen på borrelia kan vara liknande influensasymtom, inklusive feber, trötthet, huvudvärk, muskel- och ledvärk. Ett karakteristiskt tecken är ett rött utslag som sprider sig från bettstället och bildar en ringformad form (erytema migrans). Senare symtom kan inkludera neurologiska problem, ledinflammation och hjärtproblem.

 

Borrelia behandlas vanligtvis med antibiotika, som exempelvis doxycyklin eller amoxicillin. Behandlingslängden kan variera beroende på sjukdomsstadiet och symtomens svårighetsgrad.

 

Vad kan jag göra själv vid borrelia?

Om du misstänker att du har fått borreliainfektion är det viktigt att du söker medicinsk vård för diagnos och behandling. Egenvård vid borrelia består främst av att ta föreskrivna antibiotika enligt läkares anvisningar. Det är också viktigt att noggrant övervaka eventuella förändringar i hudutslaget eller symtom under behandlingsperioden och kontakta läkare om de försämras.

 

Så kan Familjeläkaren hjälpa till vid borrelia

Du kan vända dig till oss på Familjeläkaren för att få råd och hjälp vid borrelia.
Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vård-mötet men i helhet ska vi vid borrelia kunna hjälpa dig med bland annat:

    • Bekräfta diagnos
    • Allmänna råd & Information kring tillvägagångsätt
    • Tablettbehandling vid infektion

Få vägledning och hjälp vid Borrelia

Öppet dygnet runt

Så fungerar det

Innehåll

Symtom & Behandling

Så kan Familjeläkaren hjälpa till