skabb

Allmänt om skabb

Skabb är en hudinfektion som orsakas av skabbdjurskvalster (Sarcoptes scabiei). Det överförs genom nära hudkontakt med en infekterad person eller genom att dela sängkläder, kläder eller handdukar.

 

Orsaker till skabb

Skabbdjurskvalster gräver sig in i översta skiktet av huden och orsakar intensiv klåda och hudutslag. De kan spridas snabbt från person till person.

 

Symtom & Behandling vid skabb

Symtom på skabb inkluderar svår klåda, särskilt på natten, utslag som kan se ut som små blåsor eller röda knölar, och tunna linjer eller gångar på huden där kvalstren har grävt sig in.

 

Skabb behandlas vanligtvis med receptbelagda mediciner som krämer eller lotioner som innehåller insektdödande medel som permetrin eller ivermektin. Det är viktigt att behandla alla som kan ha blivit smittade och att tvätta och rengöra alla kläder, sängkläder och personliga föremål.

 

Vad kan jag göra själv vid skabb?

Vid behandling av skabb är det viktigt att följa läkarens anvisningar och använda de föreskrivna medicinerna enligt instruktioner. För att minska klåda kan man använda kylbalsam eller anti-klådemedel. Det är också viktigt att noggrant tvätta och rengöra alla föremål som kan ha kommit i kontakt med kvalstren för att förhindra spridning av infektionen.

 

Så kan Familjeläkaren hjälpa till vid skabb

Du kan vända dig till oss på Familjeläkaren för att få råd och hjälp vid skabb.
Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vård-mötet men i helhet ska vi vid skabb kunna hjälpa dig med bland annat:

    • Bekräfta diagnos och intyg
    • Allmänna råd & Information kring tillvägagångsätt

Få vägledning och hjälp vid Skabb

Öppet dygnet runt

Så fungerar det

Innehåll

Symtom & Behandling

Så kan Familjeläkaren hjälpa till