TBE

Allmänt om TBE

TBE står för tick-borne encephalitis, vilket är en virussjukdom som sprids genom fästingbett. Sjukdomen kan påverka hjärnan och nervsystemet och kan vara allvarlig.

 

Orsaker till TBE

TBE-viruset överförs genom bett från infekterade fästingar, särskilt från skogs- och hjortfästingar som finns i vissa geografiska områden. Det finns framför allt i delar av Europa, Ryssland och Asien.

 

Symtom & Behandling vid TBE

Symtomen på TBE kan variera från milda till allvarliga. Vanliga symtom inkluderar feber, huvudvärk, muskel- och ledvärk, trötthet och illamående. I vissa fall kan det leda till encefalit, vilket innebär inflammation i hjärnan och kan orsaka neurologiska symtom som förvirring, nackstelhet, kramper och förlamning.

 

Det finns ingen specifik behandling mot TBE-viruset. Behandlingen fokuserar på att lindra symtomen och stödja kroppens immunförsvar. Vid allvarliga fall kan sjukhusvård krävas för övervakning och behandling av eventuella komplikationer.

 

Vad kan jag göra själv vid TBE?

Det bästa sättet att förebygga TBE är att undvika fästingbett. Det kan inkludera att undvika områden med hög fästingförekomst, bära skyddande kläder som täcker huden, använda insektsmedel på utsatta områden och regelbundet kontrollera kroppen efter fästingar. Om du misstänker att du har blivit biten av en fästing och upplever symtom på TBE, bör du söka medicinsk vård för diagnos och eventuell behandling.

Det är viktigt att notera att TBE-vaccin finns tillgängligt och kan vara en effektiv metod för att förebygga sjukdomen för personer som bor i eller besöker områden med hög TBE-risk. Vaccination bör diskuteras med en läkare för att bedöma individuell risk och behov.

 

Så kan Familjeläkaren hjälpa till vid TBE

Du kan vända dig till oss på Familjeläkaren för att få råd och hjälp vid TBE.
Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vård-mötet men i helhet ska vi vid TBE kunna hjälpa dig med bland annat:

    • Bekräfta diagnos
    • Allmänna råd & Information kring tillvägagångsätt

Få vägledning och hjälp vid TBE

Öppet dygnet runt

Så fungerar det

Innehåll

Symtom & Behandling

Så kan Familjeläkaren hjälpa till