Hälsoundersökning

Vi värdesätter både personlig vård och skräddarsydd service vid varje möte
Här nedan ser ni de tester som ingår när ni bokar in en komplett hälsoundersökning

Hälsodeklaration

Blodtryck

Hjärta & Lungor

Spirometri

EKG i realtid

Allmän neurologi

BMI

Läkmedelsgenomgång

Hälsokontroll man

33 Hälsoprover

Ger en utmärkt överblick av mannens allmänna hälsotillstånd

Blodstatus ikon BLODSTATUS B-HB
B-ERYTROCYTER
B-EVF
B-LEUKOCYTER
B-MCV
B-TROMBOCYTER
B-MCH
Hjärta ikon BLODFETTER, HJÄRTA OCH KÄRL P-KOLESTEROL
P-HDL
P-LDL
P-APO A1
P-APO B
S-APO B / APO A1
P-TRIGLYCERIDER
Njurar ikon NJURAR, LEVER OCH GALLA P-ASAT
P-ALAT
P-GT
P-BILIRUBIN
P-ALP
P-KREATININ
Vitaminer ikon SALTER, VITAMINER OCH MINERALER P-KALIUM
P-NATRIUM
P-CALCIUM
P-MAGNESIUM
P-FERRITIN
S-VITAMIN D25
S-FOLAT
S-KOBALAMIN
Sköldkörtel ikon SKÖLDKÖRTEL OCH ÄMNESOMSÄTTNING
P-TSH
P-T4
Diabetes ikon DIABETES
P-GLUKOS
P-HBA1C
Prostata ikon PROSTATA P-PSA

Hälsokontroll Kvinna

32 Hälsoprover

Ger en utmärkt överblick av kvinnans allmänna hälsotillstånd

Blodstatus ikon BLODSTATUS B-HB
B-ERYTROCYTER
B-EVF
B-LEUKOCYTER
B-MCV
B-TROMBOCYTER
B-MCH
Hjärta ikon BLODFETTER, HJÄRTA OCH KÄRL P-KOLESTEROL
P-HDL
P-LDL
P-APO A1
P-APO B
S-APO B / APO A1
P-TRIGLYCERIDER
Njurar ikon NJURAR, LEVER OCH GALLA P-ASAT
P-ALAT
P-GT
P-BILIRUBIN
P-ALP
P-KREATININ
Vitaminer ikon SALTER, VITAMINER OCH MINERALER P-KALIUM
P-NATRIUM
P-CALCIUM
P-MAGNESIUM
P-FERRITIN
S-VITAMIN D25
S-FOLAT
S-KOBALAMIN
Sköldkörtel ikon SKÖLDKÖRTEL OCH ÄMNESOMSÄTTNING
P-TSH
P-T4
Diabetes ikon DIABETES
P-GLUKOS
P-HBA1C

Läkarundersökning och Provtagning

3 995 :-

Vi värdesätter varje möte och gör vårt yttersta för att bemöta dina önskemål och förväntningar
Vi sätter din hälsa i fokus