kortisolbrist

Allmänt om kortisolbrist

Kortisolbrist, även känt som binjurebarksvikt eller Addisons sjukdom, är ett tillstånd där kroppen har otillräckliga nivåer av kortisol. Kortisol är ett hormon som produceras av binjurarna och spelar en viktig roll i kroppens stressrespons och reglering av metabolismen.

 

Orsaker till kortisolbrist

  • Autoimmun sjukdom: Den vanligaste orsaken till kortisolbrist är autoimmun skada på binjurarna, där kroppens immunsystem angriper och förstör binjurevävnaden.
  • Infektioner: Vissa infektioner kan skada binjurebarken och leda till brist på kortisolproduktion.
  • Långvarig användning av kortikosteroidläkemedel: Om man tar höga doser kortikosteroider under en längre tid kan det hämma den naturliga produktionen av kortisol och orsaka binjurebarksvikt.
 

Symtom & Behandling vid kortisolbrist

  • Trötthet och svaghet.
  • Aptitförlust och viktminskning.
  • Lågt blodtryck och yrsel.
  • Mörkare hudton, särskilt i veck och ärr.
  • Illamående, kräkningar och magbesvär.
  • Muskelsmärta och ledsmärta.
  • Låg blodsockernivå (hypoglykemi).

 

Hormonersättningsterapi: Den vanligaste behandlingen är att ersätta kortisol med läkemedel som hydrokortison eller prednisolon för att återställa normala kortisonnivåer i kroppen.

Fludrokortison: Om bristen även inkluderar aldosteron kan fludrokortison förskrivas för att ersätta detta hormon.

 

Vad kan jag göra själv vid kortisolbrist

Egenvård för att hantera kortisolbrist kan inkludera:

  • Ta medicinerna enligt ordination och följ behandlingsplanen som föreskrivits av din läkare.
  • Lär dig om de situationer som kan utlösa akut binjurebarksvikt, såsom allvarliga infektioner eller trauma, och ha en nödplan för att öka kortisondosen vid behov.
  • Informera dina närstående, läkare och vårdpersonal om din kortisolbrist så att de kan vidta åtgärder vid behov, särskilt i nödsituationer.
 

Så kan Familjeläkaren hjälpa till vid kortisolbrist

Du kan vända dig till oss på Familjeläkaren för att få råd och hjälp vid kortisolbrist. Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vård-mötet men i helhet ska vi vid kortisolbrist kunna hjälpa dig med bland annat:

Få vägledning och hjälp vid Kortisolbrist

Öppet dygnet runt

Så fungerar det

Innehåll

Symtom & Behandling

Så kan Familjeläkaren hjälpa till