prolaktin

Allmänt om prolaktin

Prolaktin är ett hormon som produceras i hypofysen och är främst ansvarigt för att stimulera bröstmjölkproduktionen hos kvinnor efter förlossningen

 

Orsaker till prolaktinbrist

Prolaktinbrist är ovanligt och kan vara resultatet av problem med hypofysen eller användning av vissa mediciner

 

Symtom & Behandling vid prolaktinbrist

Prolaktinbrist kan leda till otillräcklig bröstmjölkproduktion hos ammande kvinnor.

Behandlingen innefattar oftast att identifiera och behandla underliggande orsaker till prolaktinbrist, såsom att justera mediciner eller hantera hypofysproblem

 

Vad kan jag göra själv vid prolaktinbrist?

Egenvård vid prolaktinbrist innefattar att följa läkarens råd för att hantera eventuella orsaker eller underliggande sjukdomar som kan påverka prolaktinnivåerna.

 

Så kan Familjeläkaren hjälpa till vid prolaktinbrist

Du kan vända dig till oss på Familjeläkaren för att fä råd och hjälp vid prolaktinbrist. Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vård-mötet men i helhet ska vi vid prolaktinbrist kunna hjälpa dig med bland annat:

    • Allmänna råd & Information kring tillvägagångsätt

Få vägledning och hjälp vid Prolaktin

Öppet dygnet runt

Så fungerar det

Innehåll

Symtom & Behandling

Så kan Familjeläkaren hjälpa till