mollusker

Allmänt om mollusker

Mollusker är en vanlig hudinfektion som orsakas av ett virus och kännetecknas av små, rundade knölar på huden. Det är vanligt förekommande hos barn och personer med nedsatt immunförsvar.

 

Orsaker till mollusker

Mollusker orsakas av Molluscum contagiosum-viruset och sprids genom direktkontakt med infekterad hud eller delade föremål, som handdukar eller leksaker. Små barn, personer med nedsatt immunförsvar och personer som delar omklädningsrum eller pooler har större risk att smittas.

 

Symtom & Behandling vid mollusker

Symtomen på mollusker inkluderar små, fasta och glänsande knölar på huden som kan vara rosa, vita eller hudfärgade. De kan vara smärtfria eller lätt kliande och förekomma på olika delar av kroppen.

Behandling av mollusker kan omfatta avlägsnande av knölarna genom skrapning, frysförstörelse eller laserbehandling. I vissa fall kan läkaren förskriva topikala mediciner för att hjälpa till att eliminera infektionen.

 

Vad kan jag göra själv vid mollusker?

Egenvård för att behandla mollusker kan inkludera:

    • Undvik att klia eller peta på knölarna för att förhindra spridning av infektionen.
    • Tvätta händerna regelbundet och undvik att dela personliga föremål med andra för att minska risken för smittspridning.
    • Håll de infekterade områdena rena och torra för att undvika överväxt av bakterier.
 

Så kan Familjeläkaren hjälpa till vid mollusker

Du kan vända dig till oss på Familjeläkaren för att få råd och hjälp vid mollusker.
Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vård-mötet men i helhet ska vi vid mollusker kunna hjälpa dig med bland annat:

    • Allmänna råd & Information kring tillvägagångsätt
    • Lokala salvor

Få vägledning och hjälp vid Mollusker

Öppet dygnet runt

Så fungerar det

Innehåll

Symtom & Behandling

Så kan Familjeläkaren hjälpa till