rosfeber

Allmänt om rosfeber

Rosfeber, även känd som erysipelas, är en akut hudinfektion som vanligtvis påverkar ansiktet eller nedre extremiteterna. Det kännetecknas av ett rodnat, ömt och varmt utslag på huden.

 

Orsaker till rosfeber

Rosfeber orsakas oftast av bakterien Streptococcus pyogenes, som kan komma in i kroppen genom sår, sprickor eller sår på huden. Det kan också uppstå som en komplikation till andra hudinfektioner eller sjukdomar.

 

Symtom & Behandling vid rosfeber

Symtomen på rosfeber inkluderar plötsligt uppkommande rodnad, svullnad och ömhet i det drabbade området. Huden kan vara varm att röra vid och utslaget kan sprida sig snabbt. Feber, frossa och allmän sjukdomskänsla kan också förekomma.

Behandling av rosfeber involverar vanligtvis antibiotika för att eliminera bakterieinfektionen. Ibland kan sjukhusvård och intravenös antibiotikabehandling krävas, särskilt om infektionen är allvarlig eller om komplikationer uppstår.

 

Vad kan jag göra själv vid rosfeber?

Egenvård för rosfeber är främst inriktad på att underlätta symtom och främja läkning. Det kan inkludera följande åtgärder:

    • Vila och undvik överansträngning för att underlätta läkning och återhämtning.
    • Håll den drabbade huden ren och torr.
    • Applicera svala kompresser eller använda smärtstillande medel för att lindra obehag och svullnad.
 

Så kan Familjeläkaren hjälpa till vid rosfeber

Du kan vända dig till oss på Familjeläkaren för att få råd och hjälp vid rosfeber.
Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vård-mötet men i helhet ska vi vid rosfeber kunna hjälpa dig med bland annat:

    • Allmänna råd & Information kring tillvägagångsätt
    • Sätta in antibiotika behandling i tidigt stadie

Få vägledning och hjälp vid Rosfeber

Öppet dygnet runt

Så fungerar det

Innehåll

Symtom & Behandling

Så kan Familjeläkaren hjälpa till