svinkoppor

Allmänt om svinkoppor

Svinkoppor, även kända som impetigo, är en smittsam hudinfektion som orsakas av bakterier, vanligtvis Staphylococcus aureus eller Streptococcus pyogenes. Infektionen leder till uppkomsten av blåsor eller sår på huden, främst runt munnen och näsan.

 

Orsaker till svinkoppor

Svinkoppor orsakas av bakterier som kan komma in i huden genom sår, insektsbett eller skadad hud. Det är vanligare hos barn och kan spridas genom direktkontakt med en smittad persons blåsor eller genom att röra vid gemensamma föremål som har kommit i kontakt med bakterierna.

 

Symtom & Behandling vid svinkoppor

Symtom på svinkoppor inkluderar utslag i form av röda blåsor eller sår som kan spricka och bilda en gulaktig skorpa. Det kan finnas klåda eller obehag i de drabbade områdena.

Behandlingen av svinkoppor innefattar vanligtvis topikal antibiotika i form av krämer eller salvor som appliceras på de drabbade områdena. I vissa fall kan läkare också ordinera antibiotika i tablettform om infektionen är allvarlig eller sprider sig till andra delar av kroppen.

 

Vad kan jag göra själv vid svinkoppor?

Egenvård för att behandla akne kan inkludera:

  • Tvätta de drabbade områdena regelbundet med mild tvål och vatten.
  • Undvik att röra vid eller klia på blåsorna för att förhindra spridning av bakterier.
  • Använda engångsförband eller bandage för att täcka de drabbade områdena och förhindra att smittan sprids till andra personer.
  • Tvätta händerna noggrant och regelbundet för att minska risken för spridning av bakterier.
 

Så kan Familjeläkaren hjälpa till vid svinkoppor

Du kan vända dig till oss på Familjeläkaren för att få råd och hjälp vid svinkoppor.
Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vård-mötet men i helhet ska vi vid svinkoppor kunna hjälpa dig med bland annat:

  • Allmänna råd & Information kring tillvägagångsätt
  • Lokal antibiotikasalva men även tablettbehandling med antibiotika

Få vägledning och hjälp vid Svinkoppor

Öppet dygnet runt

Så fungerar det

Innehåll

Symtom & Behandling

Så kan Familjeläkaren hjälpa till