vårtor

Allmänt om vårtor

Vårtor är små, hårda tillväxter på huden som orsakas av infektion med humant papillomvirus (HPV). De kan förekomma på olika delar av kroppen, inklusive händer, fötter och genitalområdet.

 

Orsaker till vårtor

Vårtor orsakas av en infektion med HPV-viruset. Det sprids genom direktkontakt med en person som har vårtor eller genom indirekt kontakt med föremål som har kommit i kontakt med viruset.

 

Symtom & Behandling vid vårtor

Symtomen på vårtor varierar beroende på platsen och typen av vårtor. De kan vara små, hårda och upphöjda eller ha en blomkålsliknande struktur. Vårtor kan vara smärtsamma eller orsaka obehag, särskilt när de förekommer på fötterna.

Behandlingen av vårtor kan inkludera användning av receptfria läkemedel eller receptbelagda mediciner som innehåller ämnen som salicylsyra eller podofyllin. För mer svårbehandlade vårtor kan läkaren rekommendera kryoterapi (frysbehandling), elektrokirurgi eller kirurgisk borttagning.

 

Vad kan jag göra själv vid vårtor?

Egenvård för vårtor kan innefatta användning av receptfria vårtbehandlingsmedel enligt anvisningar samt regelbunden rengöring och skydd av vårtområdet. Det är också viktigt att undvika att plocka på eller klia på vårtorna för att förhindra spridning av viruset.

 

Så kan Familjeläkaren hjälpa till vid vårtor

Du kan vända dig till oss på Familjeläkaren för att få råd och hjälp vid vårtor.
Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vård-mötet men i helhet ska vi vid vårtor kunna hjälpa dig med bland annat:

    • Allmänna råd & Information kring tillvägagångsätt

Få vägledning och hjälp vid Vårtor

Öppet dygnet runt

Så fungerar det

Innehåll

Symtom & Behandling

Så kan Familjeläkaren hjälpa till