Infektioner

Coronavirus är en familj av virus som kan orsaka sjukdomar hos både djur och människor.

Feberkramp är en episod av kramp som kan uppstå hos små barn i samband med hög feber. Det är en vanlig och oftast ofarlig reaktion på feber.

Förkylning är en vanlig virussjukdom som påverkar övre luftvägarna, inklusive näsan och halsen. Det orsakas av olika typer av förkylningsvirus.

En halsböld är en ansamling av var i vävnaden i halsen, vanligtvis orsakad av en bakteriell infektion. Det kan leda till svår smärta och svullnad i området.

Halsfluss, även känt som tonsillit, är en infektion som påverkar halsmandlarna, de körtelstrukturer som sitter på båda sidor av halsen.

Hjärnhinneinflammation, eller meningit, är en inflammation i de skyddande membranen som täcker hjärnan och ryggmärgen.

Höstblåsor, även kända som hand-, fot- och munsjuka, är en vanlig virussjukdom som påverkar främst barn.

Ett infekterat sår uppstår när bakterier eller andra mikroorganismer tränger in i ett öppet sår och orsakar en infektion.

Influensa, även känd som säsongsinfluensa, är en virussjukdom som påverkar luftvägarna.

Kikhosta, även känd som pertussis, är en smittsam luftvägssjukdom som orsakas av bakterien Bordetella pertussis.

Körtelsjuka, även känd som infektiös mononukleos, är en virussjukdom som oftast orsakas av Epstein-Barr-viruset (EBV).

Munsår, även känt som herpes simplex-virus typ 1 (HSV-1), är en vanlig virussjukdom som orsakar smärtsamma blåsor och sår runt läpparna och munnen.

Mässling är en mycket smittsam virussjukdom som kan vara allvarlig och potentiellt livshotande.

RS-virus (respiratoriskt syncytialvirus) är ett vanligt andningsvirus som kan orsaka milda till svåra luftvägsinfektioner, särskilt hos spädbarn och små barn.

Röda hund, även känd som rubella, är en viral infektion som vanligtvis orsakar milda symtom

Scharklansfeber, även känd som mononukleos, är en virussjukdom som orsakas av Epstein-Barr-viruset (EBV).

Sepsis, även känd som blodförgiftning, är en allvarlig och potentiellt livshotande infektion som sprids i blodomloppet och påverkar hela kroppen.

Svampinfektioner är infektioner som orsakas av olika typer av svampar och kan påverka huden, naglarna, munnen och könsorganen.

Urinvägsinfektion (UVI) är en infektion som påverkar urinvägarna, inklusive blåsan och urinröret.

Vattkoppor är en mycket smittsam virussjukdom som kännetecknas av klådaande utslag över hela kroppen. Det orsakas av varicella-zoster-viruset.

Författare & Granskare : 2023-06-26