coronavirus

Allmänt om coronavirus

Coronavirus är en familj av virus som kan orsaka sjukdomar hos både djur och människor. Det nya coronaviruset, SARS-CoV-2, orsakar sjukdomen som kallas Covid-19.

 

Orsaker till coronavirus

Coronavirus överförs främst från person till person genom nära kontakt eller inandning av droppar som sprids när en smittad person hostar, nyser eller pratar.

 

Symtom & Behandling vid coronavirus

Symtomen på Covid-19 varierar från milda till allvarliga och kan inkludera feber, hosta, andningssvårigheter, muskel- och ledvärk, trötthet, huvudvärk och förlust av smak- eller luktsinne.

Det finns ingen specifik behandling för Covid-19. Personer med milda symtom uppmanas att stanna hemma, vila och isolera sig från andra för att förhindra spridning. Vid allvarligare symtom kan sjukhusvård och stödjande behandling behövas.

 

Vad kan jag göra själv vid coronavirus?

För att behandla Covid-19 själv med egenvård omfattar åtgärder som följer de riktlinjer som utfärdas av hälso- och sjukvårdsmyndigheter:

    • Stanna hemma och undvik kontakt med andra.
    • Tvätta händerna regelbundet med tvål och vatten eller använd handsprit.
    • Använda ansiktsmask vid behov, särskilt i situationer med nära kontakt med andra.
 

Så kan Familjeläkaren hjälpa till vid coronavirus

Du kan vända dig till oss på Familjeläkaren för att få råd och hjälp vid coronavirus.
Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vård-mötet men i helhet ska vi vid coronavirus kunna hjälpa dig med bland annat:

Få vägledning och hjälp vid Coronavirus

Öppet dygnet runt

Så fungerar det

Innehåll

Symtom & Behandling

Så kan Familjeläkaren hjälpa till