förkylning

Allmänt om förkylning

Förkylning är en vanlig virussjukdom som påverkar övre luftvägarna, inklusive näsan och halsen. Det orsakas av olika typer av förkylningsvirus.

 

Orsaker till förkylning

Förkylning orsakas av direkt eller indirekt kontakt med viruspartiklar, vanligtvis genom inandning av luftburna droppar eller genom att röra vid föremål eller ytor som är smittade med virus.

 

Symtom & Behandling vid förkylning

Symtom på förkylning inkluderar nästäppa, rinnsnuva, nysningar, halsont, hosta, huvudvärk, feber (oftast mild) och allmän trötthet.

Det finns ingen bot för förkylning eftersom det är en viral infektion. Behandlingen fokuserar främst på lindring av symtomen och underlättande av återhämtningen.

  • Vila och dricka tillräckligt med vätska för att hålla sig hydrerad.
  • Använda receptfria läkemedel för att lindra symtom som nästäppa, hosta eller halsont.
 

Vad kan jag göra själv vid förkylning?

För att behandla förkylning själv med egenvård kan följande åtgärder vara till hjälp:

  • Vila och ge kroppen tillräckligt med tid att återhämta sig.
  • Dricka varma drycker som te eller buljong för att lindra slemhinneirritation och hålla sig hydrerad.
  • Använda ånginhalation eller nässköljning med saltvatten för att lindra nästäppa och rinnsnuva.
 

Så kan Familjeläkaren hjälpa till vid förkylning

Du kan vända dig till oss på Familjeläkaren för att få råd och hjälp vid förkylning.
Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vård-mötet men i helhet ska vi vid förkylning kunna hjälpa dig med bland annat:

  • Allmänna råd & Information kring tillvägagångsätt
  • Läkemedelsbehandling mot hosta, snuva, nästäppa.

Få vägledning och hjälp vid Förkylning

Öppet dygnet runt

Så fungerar det

Innehåll

Symtom & Behandling

Så kan Familjeläkaren hjälpa till