hjärnhinneinflammation

Allmänt om hjärnhinneinflammation

Hjärnhinneinflammation, eller meningit, är en inflammation i de skyddande membranen som täcker hjärnan och ryggmärgen. Det kan vara antingen bakteriellt, viralt eller svampbaserat.

 

Orsaker till hjärnhinneinflammation

Hjärnhinneinflammation kan orsakas av olika mikroorganismer, inklusive bakterier, virus och svampar. Det kan spridas genom nära kontakt med en smittad person eller genom luftburna droppar.

 

Symtom & Behandling vid hjärnhinneinflammation

Vanliga symtom inkluderar feber, huvudvärk, nackstelhet, illamående, kräkningar, ljuskänslighet och förvirring. Allvarliga fall kan leda till medvetslöshet och potentiellt livshotande komplikationer.

Behandling: Behandlingen av hjärnhinneinflammation beror på den underliggande orsaken och kan innefatta användning av antibiotika eller antivirala läkemedel. Sjukhusvård kan vara nödvändig för övervakning och intravenös medicinering.

 

Vad kan jag göra själv vid hjärnhinneinflammation?

Egenvård för hjärnhinneinflammation är inte möjligt. Sök omedelbart medicinsk hjälp om du misstänker att du eller någon annan har denna sjukdom.

 

Så kan Familjeläkaren hjälpa till vid hjärnhinneinflammation

Du kan vända dig till oss på Familjeläkaren för att få råd och hjälp vid hjärnhinneinflammation.
Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vård-mötet men i helhet ska vi vid hjärnhinneinflammation kunna hjälpa dig med bland annat:

    • Allmänna råd & Information kring tillvägagångsätt

Få vägledning och hjälp vid Hjärnhinneinflammation

Öppet dygnet runt

Så fungerar det

Innehåll

Symtom & Behandling

Så kan Familjeläkaren hjälpa till