infekterat sår

Allmänt om infekterat sår

Ett infekterat sår uppstår när bakterier eller andra mikroorganismer tränger in i ett öppet sår och orsakar en infektion. Det kan påverka hudens yta eller gå djupare in i vävnaden.

 

Orsaker till infekterat sår

Infekterade sår kan uppstå genom en skada eller sår som inte har rengjorts ordentligt eller som har blivit smutsigt. Bakterier kan tränga in i såret och orsaka en infektion.

 

Symtom & Behandling vid infekterat sår

Symtom på ett infekterat sår inkluderar rodnad, svullnad, smärta, värme runt sårområdet, pus eller varbildning, ökad smärta och feber.

Behandlingen av ett infekterat sår kan innefatta rengöring av såret för att avlägsna smuts och bakterier samt användning av antibiotika för att bekämpa infektionen. Vid behov kan såret behöva dräneras eller sys.

 

Vad kan jag göra själv vid infekterat sår?

För att behandla ett infekterat sår själv med egenvård kan följande åtgärder vara till hjälp:

    • Rengör såret noggrant med mild tvål och vatten eller en antiseptisk lösning.
    • Applicera en steril förband för att skydda såret och främja läkning.
    • Håll såret rent och torrt, och byt förband regelbundet enligt behov.
 

Så kan Familjeläkaren hjälpa till vid infekterat sår

Du kan vända dig till oss på Familjeläkaren för att få råd och hjälp vid infekterat sår.
Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vård-mötet men i helhet ska vi vid infekterat sår kunna hjälpa dig med bland annat:

    • Allmänna råd & Information kring tillvägagångsätt
    • Lokala salvor och tablettbehandling

Få vägledning och hjälp vid Infekterat sår

Öppet dygnet runt

Så fungerar det

Innehåll

Symtom & Behandling

Så kan Familjeläkaren hjälpa till