influensa

Allmänt om influensa

Influensa, även känd som säsongsinfluensa, är en virussjukdom som påverkar luftvägarna. Den orsakas av influensaviruset och kan vara mild till svår.

 

Orsaker till influensa

Influensa orsakas av influensaviruset, som sprids från person till person genom droppar som sprids när en smittad person hostar, nyser eller pratar.

 

Symtom & Behandling vid influensa

Symtom på influensa inkluderar feber, frossa, muskel- och ledvärk, trötthet, huvudvärk, hosta, halsont och rinnande näsa. Vissa människor kan också uppleva illamående och kräkningar.

Behandlingen av influensa innefattar oftast vila, vätskor och febernedsättande medel för att lindra symtomen. Vid behov kan antivirala läkemedel förskrivas för att minska sjukdomens svårighetsgrad.

 

Vad kan jag göra själv vid influensa?

För att behandla influensa själv med egenvård kan följande åtgärder vara till hjälp:

    • Vila och dricka tillräckligt med vätska för att hålla sig hydrerad.
    • Använda receptfria läkemedel för att lindra symtom som feber, muskelvärk och huvudvärk.
 

Så kan Familjeläkaren hjälpa till vid influensa

Du kan vända dig till oss på Familjeläkaren för att få råd och hjälp vid influensa.
Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vård-mötet men i helhet ska vi vid influensa kunna hjälpa dig med bland annat:

    • Allmänna råd & Information kring tillvägagångsätt
    • Medicinsk behandling som är symtomlindrande, dvs hostmedicin, smärtlindring, nässpray etc.

Få vägledning och hjälp vid Influensa

Öppet dygnet runt

Så fungerar det

Innehåll

Symtom & Behandling

Så kan Familjeläkaren hjälpa till