kikhosta

Allmänt om kikhosta

Kikhosta, även känd som pertussis, är en smittsam luftvägssjukdom som orsakas av bakterien Bordetella pertussis. Den kännetecknas av paroxysmal hosta (kraftiga hostattacker) och kan vara särskilt allvarlig hos spädbarn och små barn.

 

Orsaker till kikhosta

Kikhosta sprids genom luftburna droppar när en smittad person hostar eller nyser. Det kan också överföras genom direktkontakt med slemhinnor från en smittad person.

 

Symtom & Behandling vid kikhosta

Symtom på kikhosta inkluderar initialt snuva, hosta och mild feber. Efter ett par veckor kan hostan bli paroxysmal och följas av en ”kikande” eller inandande ljud. Hostattacker kan vara svåra och leda till andningssvårigheter, kräkningar och trötthet.

Behandlingen av kikhosta innefattar vanligtvis användning av antibiotika för att minska svårighetsgraden av sjukdomen och minska spridningen till andra. Tidig behandling är viktig för att förhindra komplikationer och spridning av infektionen.

 

Vad kan jag göra själv vid kikhosta?

Egenvård för kikhosta inkluderar följande:

    • Vila och dricka tillräckligt med vätska för att hålla sig hydrerad.
    • Använda hostmedicin och andra lindrande medel för att minska hostan.
 

Så kan Familjeläkaren hjälpa till vid kikhosta

Du kan vända dig till oss på Familjeläkaren för att få råd och hjälp vid kikhosta.
Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vård-mötet men i helhet ska vi vid kikhosta kunna hjälpa dig med bland annat:

    • Allmänna råd & Information kring tillvägagångsätt

Få vägledning och hjälp vid Kikhosta

Öppet dygnet runt

Så fungerar det

Innehåll

Symtom & Behandling

Så kan Familjeläkaren hjälpa till