mässling

Allmänt om mässling

Mässling är en mycket smittsam virussjukdom som kan vara allvarlig och potentiellt livshotande. Det kännetecknas av utslag, feber och andningsproblem.

 

Orsaker till mässling

Mässling orsakas av mässlingsviruset och sprids genom luftburna droppar från en smittad person.

 

Symtom & Behandling vid mässling

Symtom på mässling inkluderar hög feber, hosta, snuva, röda och vattniga ögon, och utslag som börjar i ansiktet och sprider sig över hela kroppen. Sjukdomen kan också leda till komplikationer som lunginflammation och hjärninflammation.

Det finns ingen specifik behandling för mässling. Vanligtvis behandlas sjukdomen genom att lindra symtomen och genom att förhindra spridning till andra genom att isolera den smittade personen.

 

Vad kan jag göra själv vid mässling?

Egenvård för mässling inkluderar följande:

    • Vila och dricka tillräckligt med vätska för att hålla sig hydrerad.
    • Använda receptfria läkemedel för att lindra symtom som feber och smärta.
 

Så kan Familjeläkaren hjälpa till vid mässling

Du kan vända dig till oss på Familjeläkaren för att få råd och hjälp vid mässling.
Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vård-mötet men i helhet ska vi vid mässling kunna hjälpa dig med bland annat:

    • Allmänna råd & Information kring tillvägagångsätt

Få vägledning och hjälp vid Mässling

Öppet dygnet runt

Så fungerar det

Innehåll

Symtom & Behandling

Så kan Familjeläkaren hjälpa till