röda hund

Allmänt om röda hund

Röda hund, även känd som rubella, är en viral infektion som vanligtvis orsakar milda symtom. Det kan dock vara allvarligt för gravida kvinnor och deras ofödda barn.

 

Orsaker till röda hund

Röda hund orsakas av rubellaviruset och sprids genom luftburna droppar från en smittad person.

 

Symtom & Behandling vid röda hund

Symtom på röda hund inkluderar utslag som börjar i ansiktet och sprider sig över kroppen, feber, svullna lymfkörtlar, rinnande näsa, ögonrodnad och allmän sjukdomskänsla. Vissa människor kan ha milda eller inga symtom.

Det finns ingen specifik behandling för röda hund. Vanligtvis behandlas sjukdomen genom att lindra symtomen och genom att förhindra spridning till andra genom att isolera den smittade personen.

 

Vad kan jag göra själv vid röda hund?

Egenvård för röda hund inkluderar följande:

    • Vila och dricka tillräckligt med vätska för att hålla sig hydrerad.
    • Använda receptfria läkemedel för att lindra symtom som feber och smärta.
 

Så kan Familjeläkaren hjälpa till vid röda hund

Du kan vända dig till oss på Familjeläkaren för att få råd och hjälp vid röda hund.
Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vård-mötet men i helhet ska vi vid röda hund kunna hjälpa dig med bland annat:

    • Allmänna råd & Information kring tillvägagångsätt

Få vägledning och hjälp vid Röda hund

Öppet dygnet runt

Så fungerar det

Innehåll

Symtom & Behandling

Så kan Familjeläkaren hjälpa till