RS-virus

Allmänt om RS-virus

RS-virus (respiratoriskt syncytialvirus) är ett vanligt andningsvirus som kan orsaka milda till svåra luftvägsinfektioner, särskilt hos spädbarn och små barn.

 

Orsaker till RS-virus

RS-viruset sprids genom direktkontakt med smittade droppar från hosta och nysningar, eller genom indirekt kontakt med föremål som är kontaminerade med viruset.

 

Symtom & Behandling vid RS-virus

Symtom på RS-virusinfektion inkluderar hosta, snuva, feber, nedsatt aptit, irritabilitet och andningssvårigheter. Sjukdomen kan vara särskilt allvarlig hos spädbarn och barn med underliggande hälsotillstånd.

Det finns ingen specifik behandling för RS-virusinfektion. Vanligtvis behandlas sjukdomen genom att lindra symtomen, tillhandahålla tillräcklig vätskeintag och ge syrgas vid behov.

 

Vad kan jag göra själv vid RS-virus?

Egenvård för RS-virusinfektion inkluderar följande:

    • Vila och dricka tillräckligt med vätska för att hålla sig hydrerad.
    • Använda luftfuktare eller ånga för att lindra hosta och täppt näsa.
 

Så kan Familjeläkaren hjälpa till vid RS-virus

Du kan vända dig till oss på Familjeläkaren för att få råd och hjälp vid RS-virus.
Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vård-mötet men i helhet ska vi vid RS-virus kunna hjälpa dig med bland annat:

    • Allmänna råd & Information kring tillvägagångsätt

Få vägledning och hjälp vid RS-virus

Öppet dygnet runt

Så fungerar det

Innehåll

Symtom & Behandling

Så kan Familjeläkaren hjälpa till