sepsis

Allmänt om sepsis

Sepsis, även känd som blodförgiftning, är en allvarlig och potentiellt livshotande infektion som sprids i blodomloppet och påverkar hela kroppen.

 

Orsaker till sepsis

Sepsis orsakas av en infektion som sprider sig i blodomloppet, vanligtvis genom bakterier eller andra mikroorganismer. Infektionen kan ha sitt ursprung i olika delar av kroppen, som lungor, urinvägar eller sår.

 

Symtom & Behandling vid sepsis

Symtom på sepsis inkluderar feber, snabb andning, förvirring, snabb hjärtfrekvens, extrem trötthet och svår smärta. Sjukdomen kan snabbt försämras och leda till organsvikt och chock.

Behandlingen av sepsis är en medicinsk nödsituation och innefattar intravenös antibiotikabehandling för att bekämpa infektionen. Vid behov kan även vätske- och blodtrycksstöd ges.

 

Vad kan jag göra själv vid sepsis?

Egenvård för sepsis är inte möjligt. Det är viktigt att söka omedelbar medicinsk hjälp om sepsis misstänks.

 

Så kan Familjeläkaren hjälpa till vid sepsis

Du kan vända dig till oss på Familjeläkaren för att få råd och hjälp vid sepsis.
Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vård-mötet men i helhet ska vi vid sepsis kunna hjälpa dig med bland annat:

    • Allmänna råd & Information kring tillvägagångsätt

Få vägledning och hjälp vid Sepsis

Öppet dygnet runt

Så fungerar det

Innehåll

Symtom & Behandling

Så kan Familjeläkaren hjälpa till