svampinfektioner

Allmänt om svampinfektioner

Svampinfektioner är infektioner som orsakas av olika typer av svampar och kan påverka huden, naglarna, munnen och könsorganen.

 

Orsaker till svampinfektioner

Svampinfektioner orsakas vanligtvis av överväxt av svampar på eller i kroppen. Det kan vara ett resultat av en försvagad immunförsvar, fuktiga miljöer eller användning av antibiotika.

 

Symtom & Behandling vid svampinfektioner

Symtom på svampinfektioner varierar beroende på det drabbade området. Vanliga symtom inkluderar klåda, rodnad, svullnad, utslag, sveda och smärta.

Behandlingen av svampinfektioner innefattar vanligtvis användning av svampdödande läkemedel, såsom antifungala krämer, salvor eller orala preparat. Behandlingstiden kan variera beroende på svampens typ och omfattning av infektionen.

 

Vad kan jag göra själv vid svampinfektioner ?

Egenvård för svampinfektioner kan innefatta följande åtgärder:

    • Hålla det drabbade området rent och torrt.
    • Använda receptfria antifungala medel som krämer eller salvor enligt anvisningar.
    • Undvika fuktiga och trånga kläder.
 

Så kan Familjeläkaren hjälpa till vid svampinfektioner

Du kan vända dig till oss på Familjeläkaren för att få råd och hjälp vid svampinfektioner .
Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vård-mötet men i helhet ska vi vid svampinfektioner  kunna hjälpa dig med bland annat:

    • Allmänna råd & Information kring tillvägagångsätt
    • Lokala salvor, lösningar och tablettbehandling

Få vägledning och hjälp vid Svampinfektioner

Öppet dygnet runt

Så fungerar det

Innehåll

Symtom & Behandling

Så kan Familjeläkaren hjälpa till