vattkoppor

Allmänt om vattkoppor

Vattkoppor är en mycket smittsam virussjukdom som kännetecknas av klådaande utslag över hela kroppen. Det orsakas av varicella-zoster-viruset.

 

Orsaker till vattkoppor

Vattkoppor sprids genom direktkontakt med droppar från hosta eller nysningar från en smittad person. Viruset kan också spridas genom kontakt med vätska från de blåsor som bildas på huden.

 

Symtom & Behandling vid vattkoppor

Symtom på vattkoppor inkluderar utslag som börjar som små röda prickar och utvecklas till vätskefyllda blåsor, feber, huvudvärk, trötthet och kroppssmärta. Klåda är vanligt förekommande.

Behandlingen av vattkoppor innefattar vanligtvis lindrande av symtom, såsom klåda och feber. Antivirala läkemedel kan förskrivas i vissa fall, särskilt hos personer med nedsatt immunförsvar.

 

Vad kan jag göra själv vid vattkoppor?

Egenvård för vattkoppor inkluderar följande åtgärder:

  • Hålla det drabbade området rent och torrt.
  • Klippa naglarna kort för att undvika att repa blåsorna och minska risken för infektion.
  • Använda receptfria antihistaminer eller krämer för att lindra klåda.
 

Så kan Familjeläkaren hjälpa till vid vattkoppor

Du kan vända dig till oss på Familjeläkaren för att få råd och hjälp vid vattkoppor .
Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vård-mötet men i helhet ska vi vid vattkoppor  kunna hjälpa dig med bland annat:

  • Allmänna råd & Information kring tillvägagångsätt
  • Anti-histamin för att dämpla klåda
  • Tablettbehandling vid bältros, men även vattkoppor hos äldre barn/vuxna

Få vägledning och hjälp vid Vattkoppor

Öppet dygnet runt

Så fungerar det

Innehåll

Symtom & Behandling

Så kan Familjeläkaren hjälpa till