Intim

Bakteriell vaginos (BV) är en vanlig infektion i slidan som uppstår när det råder obalans i den normala bakteriefloran.

Genitala vårtor, även kallade kondylom, är en vanlig könssjukdom som orsakas av vissa typer av humant papillomvirus (HPV).

Gonorré är en vanlig könssjukdom som orsakas av bakterien Neisseria gonorrhoeae.

Herpes i underlivet är en könssjukdom som orsakas av herpes simplex-viruset (HSV). Det finns två typer av herpes simplex-virus: HSV-1 och HSV-2.

Hiv/AIDS är en allvarlig och kronisk sjukdom som påverkar immunsystemet och orsakas av humant immunbristvirus (HIV).

Humant papillomvirus (HPV) är en vanlig sexuellt överförbar infektion som kan påverka både män och kvinnor

Klamydia är en vanlig sexuellt överförbar infektion som orsakas av bakterien Chlamydia trachomatis.

Mycoplasma genitalium är en bakteriell infektion som påverkar könsorganen och kan leda till olika symtom och komplikationer.

Svampinfektion i underlivet, även känt som vaginal candidiasis, är en vanlig infektion som orsakas av överväxt av en jästsvamp som kallas Candida albicans.

Syfilis är en allvarlig och långsamt utvecklande könssjukdom som orsakas av bakterien Treponema pallidum.

Trichomoniasis är en sexuellt överförbar infektion som orsakas av parasiten Trichomonas vaginalis.

Författare & Granskare : 2023-06-26