herpes i underlivet

Allmänt om herpes i underlivet

Herpes i underlivet är en könssjukdom som orsakas av herpes simplex-viruset (HSV). Det finns två typer av herpes simplex-virus: HSV-1 och HSV-2. Herpes i underlivet överförs huvudsakligen genom sexuell kontakt och kan orsaka utbrott av smärtsamma sår eller blåsor på könsorganen eller området runt dem.

 

Orsaker till herpes i underlivet

Herpes i underlivet överförs främst genom sexuell kontakt med en person som är smittad med herpes simplex-viruset. Viruset kan överföras även om den smittade personen inte har synliga sår eller symtom. Smittspridningen kan ske genom vaginalt, oralt eller analt sex. Det är viktigt att använda kondom och undvika sexuell kontakt vid synliga symtom eller utbrott för att minska risken för överföring.

 

Symtom & Behandling vid herpes i underlivet

Symtomen på herpes i underlivet kan variera från person till person. De vanligaste symtomen inkluderar smärtsamma sår eller blåsor på könsorganen, blygdläpparna eller området runt dem. Andra symtom kan innefatta klåda, sveda och svullnad i det drabbade området. Vissa personer kan också uppleva allmänna symtom som feber, huvudvärk och muskelvärk under ett utbrott.

Det finns ingen bot för herpes i underlivet, men det finns behandlingar som kan hjälpa till att lindra symtomen och förkorta utbrottens varaktighet. Antivirala läkemedel, såsom aciklovir, valaciklovir eller famciklovir, kan förskrivas för att minska symtomen, hastigheten på läkning och minska risken för smittspridning till sexpartners. Det är viktigt att börja behandlingen så snart som möjligt efter att symtomen börjar för att få bästa resultat.

 

Vad kan jag göra själv vid herpes i underlivet?

Egenvård för behandling av herpes i underlivet Förutom medicinsk behandling kan egenvård vara till hjälp för att hantera herpesutbrott och minska obehag. Här är några egenvårdsåtgärder du kan vidta:

  • Håll området rent och torrt. Tvätta försiktigt med mild tvål och varmt vatten och undvik att skrapa eller peta på såren.
  • Använd löst sittande kläder och undvik tajta underkläder som kan skapa friktion och irritera det drabbade området.
  • Undvik att ha sex under utbrott eller när du har synliga sår för att minska risken för överföring till din partner.
  • Ta smärtstillande medel, som exempelvis paracetamol eller ibuprofen, för att lindra smärta och obehag.
  • Undvik att beröra ögonen om du har rört vid de drabbade områdena för att förhindra överföring av viruset till ögonen.
 

Så kan Familjeläkaren hjälpa till vid herpes i underlivet

Du kan vända dig till oss på Familjeläkaren för att få råd och hjälp vid vid herpes i underlivet. Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vård-mötet men i helhet ska vi vid vid herpes i underlivet kunna hjälpa dig med bland annat:

  • Allmänna råd & Information kring tillvägagångsätt
  • Tablettbehandling med Avicklovir eller Valaciklovir

Få vägledning och hjälp vid Herpes i underlivet

Öppet dygnet runt

Så fungerar det

Innehåll

Symtom & Behandling

Så kan Familjeläkaren hjälpa till