syfilis

Allmänt om syfilis

Syfilis är en allvarlig och långsamt utvecklande könssjukdom som orsakas av bakterien Treponema pallidum. 

Syfilis påverkar både män och kvinnor och kan spridas genom oskyddat sexuell kontakt, inklusive vaginalt, analt eller oralt sex.Infektionen kan också överföras från en gravid kvinna till hennes foster under graviditeten.

 

Orsaker till syfilis

Syfilis orsakas av direkt kontakt med sår eller hudutslag på en infekterad persons kropp.

Sexuell kontakt med en smittad person, inklusive oral, vaginal eller anal sex, är den vanligaste överföringsmetoden.

 

Symtom & Behandling vid syfilis

Syfilis kan utvecklas i olika stadier, och symtomen varierar beroende på sjukdomsstadiet. I primärstadiet kan det finnas ett smärtfritt sår eller sår på könsorganen eller munnen.

I sekundärstadiet kan symtomen omfatta hudutslag, feber, trötthet, svullna lymfkörtlar och allmän sjukdomskänsla. Om sjukdomen inte behandlas kan det gå in i ett latent stadium utan synliga symtom och sedan övergå till det tredje och senare stadiet, där allvarliga komplikationer kan uppstå.

Syfilis kan behandlas med antibiotika, vanligtvis penicillin. Behandlingsregimen och varaktigheten kan variera beroende på sjukdomsstadiet och individens hälsa. Det är viktigt att följa den föreskrivna antibiotikakuren för att säkerställa att infektionen är helt utrotad.

 

Vad kan jag göra själv vid syfilis?

Egenvård för att behandla syfilis kan inkludera:

  • Eftersom syfilis kräver medicinsk behandling är det viktigt att söka vård från en läkare för diagnos och behandlin
  • Egenvårdsmetoder kan inte behandla eller bota syfilis på egen hand.
  • Det är dock viktigt att undvika sexuell aktivitet under behandlingstiden för att förhindra spridning av infektionen.
  • Att använda kondom vid sexuellt umgänge kan minska risken för att sprida eller bli smittad av syfilis.
 

Så kan Familjeläkaren hjälpa till vid syfilis

Du kan vända dig till oss på Familjeläkaren för att få råd och hjälp vid syfilis.
Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vård-mötet men i helhet ska vi vid syfilis kunna hjälpa dig med bland annat:

  • Allmänna råd & Information kring tillvägagångsätt
  • Ingen aktiv behandling kan ges. Ska skötas via STI  avdelningen på sjukhuset. 

Få vägledning och hjälp vid Syfilis

Öppet dygnet runt

Så fungerar det

Innehåll

Symtom & Behandling

Så kan Familjeläkaren hjälpa till