addisons sjukdom

Allmänt om Addisons sjukdom

Addisons sjukdom, även kallad primär binjurebarksvikt, är en sällsynt sjukdom som innebär att binjurarna inte producerar tillräckligt med hormoner, särskilt kortisol och aldosteron. Det kan också påverka produktionen av könshormoner.

 

Orsaker till Addisons sjukdom

Addisons sjukdom orsakas vanligtvis av en autoimmun reaktion där kroppens immunsystem attackerar och förstör binjurebarken. Det kan också vara resultatet av infektioner, tumörer eller genetiska faktorer.

 

Symtom & Behandling vid Addisons sjukdom

Symtom på Addisons sjukdom inkluderar kronisk trötthet, svaghet, viktminskning, lågt blodtryck, mörkare hudton, aptitförlust, matsmältningsproblem, saltbegär och nedsatt sexuell drift.

 

Behandlingen av Addisons sjukdom innebär att ersätta de bristande hormonerna med medicinering. Det kan innefatta att ta kortisol- och aldosteronpreparat dagligen för att återställa hormonnivåerna. Regelbunden medicinsk övervakning är viktigt för att anpassa doseringen av medicinerna

 

Vad kan jag göra själv vid Addisons sjukdom?

Vid Addisons sjukdom är egenvård viktig för att hantera tillståndet. Det inkluderar att följa läkarens ordinationer för medicinering, att ha nödvändiga mediciner tillgängliga vid behov, att lära sig att känna igen tecken på lågt kortisol (t.ex. trötthet, yrsel) och att vidta åtgärder som att öka doseringen av kortisolmedicinering vid behov. Det är också viktigt att ha en välbalanserad kost, inklusive tillräcklig natriumintag för att kompensera för aldosteronbristen.

 

Så kan Familjeläkaren hjälpa till vid Addisons sjukdom

Du kan vända dig till oss på Familjeläkaren för att få råd och hjälp vid Addisons sjukdom. Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vård-mötet men i helhet ska vi vid Addisons sjukdom kunna hjälpa dig med bland annat:

    • Allmänna råd & Information kring tillvägagångsätt

Få vägledning och hjälp vid Addisons sjukdom

Öppet dygnet runt

Så fungerar det

Innehåll

Symtom & Behandling

Så kan Familjeläkaren hjälpa till