hypogonadism

Allmänt om hypogonadism

Hypogonadism är en störning där gonaderna (testiklarna hos män och äggstockarna hos kvinnor) inte producerar tillräckligt med könshormoner, särskilt testosteron hos män och östrogen hos kvinnor.

 

Orsaker till hypogonadism

Orsakerna till hypogonadism kan vara genetiska faktorer, skador på gonaderna, infektioner, autoimmuna sjukdomar eller användning av vissa mediciner.

 

Symtom & Behandling vid hypogonadism

Symtom på hypogonadism inkluderar minskad sexuell drift, erektil dysfunktion hos män, menstruationsrubbningar hos kvinnor, minskad muskelmassa, trötthet, depression och benskörhet.

 

Behandlingen av hypogonadism innebär att ersätta de bristande könshormonerna med medicinering. Män kan få testosteronbehandling genom injektioner, geler eller plåster. Kvinnor kan få östrogen- och progesteronbehandling genom hormonersättningsterapi.

 

Vad kan jag göra själv vid hypogonadism?

Vid hypogonadism kan egenvård inkludera att följa läkarens ordinationer för medicinering, att vara uppmärksam på symtom på hormonbrist eller överdosering, att upprätthålla en hälsosam livsstil med regelbunden motion och en balanserad kost, samt att undvika överdriven alkoholkonsumtion och rökning. Regelbunden uppföljning med en endokrinolog är också viktigt för att övervaka behandlingen och göra eventuella anpassningar.

 

Så kan Familjeläkaren hjälpa till vid hypogonadism

Du kan vända dig till oss på Familjeläkaren för att få råd och hjälp vid hypogonadism. Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vård-mötet men i helhet ska vi vid hypogonadism kunna hjälpa dig med bland annat:

Få vägledning och hjälp vid Hypogonadism

Öppet dygnet runt

Så fungerar det

Innehåll

Symtom & Behandling

Så kan Familjeläkaren hjälpa till