hypopituitarism

Allmänt om hypopituitarism

Hypopituitarism är en sjukdom som innebär otillräcklig produktion av hormoner av hypofysen. Hypofysen är en körtel belägen i hjärnan som spelar en viktig roll i regleringen av andra hormoner i kroppen.

 

Orsaker till hypopituitarism

Orsakerna till hypopituitarism kan vara tumörer i hypofysen, trauma till hjärnan, infektioner, autoimmuna sjukdomar eller genetiska faktorer.

 

Symtom & Behandling vid hypopituitarism

Symtom på hypopituitarism kan variera beroende på vilka hormoner som påverkas. Vanliga symtom inkluderar trötthet, nedsatt sexuell drift, menstruationsrubbningar hos kvinnor, viktminskning eller viktökning, muskelsvaghet och känslomässiga förändringar.

 

Behandlingen av hypopituitarism innebär att ersätta de bristande hormonerna med medicinering. Det kan inkludera att ta sköldkörtelhormoner, kortikosteroider, könshormoner eller tillväxthormoner, beroende på vilka hormoner som är bristfälliga. Dosen och typen av medicinering anpassas individuellt baserat på laboratorievärden och symtom

 

Vad kan jag göra själv vid hypopituitarism?

Vid hypopituitarism är egenvård viktig för att hantera tillståndet. Det inkluderar att ta medicinering enligt läkares ordinationer och att vara medveten om symtom på hormonbrist eller överdosering. Regelbunden uppföljning med en endokrinolog för laboratoriekontroller och justering av medicinering är också viktigt.

 

Så kan Familjeläkaren hjälpa till vid hypopituitarism

Du kan vända dig till oss på Familjeläkaren för att få råd och hjälp vid hypopituitarism. Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vård-mötet men i helhet ska vi vid hypopituitarism kunna hjälpa dig med bland annat:

    • Allmänna råd & Information kring tillvägagångsätt

Få vägledning och hjälp vid Hypopituitarism

Öppet dygnet runt

Så fungerar det

Innehåll

Symtom & Behandling

Så kan Familjeläkaren hjälpa till