lever

Allmänt om levern

Levern är kroppens största inre organ och har en rad viktiga funktioner, inklusive produktion av galla, avgiftning av kroppen, reglering av blodsocker och lagring av näringsämnen.

 

Orsaker till leversjukdom

Leverproblem kan vara resultatet av långvarig alkoholmissbruk, virusinfektioner (som hepatit B och C), fettleversjukdom, autoimmuna sjukdomar, genetiska sjukdomar eller vissa mediciner.

 

Symtom & Behandling vid leversjukdom

Symtom på leverproblem kan inkludera trötthet, gulaktig hud och ögon (gulsot), buksmärta eller svullnad, illamående, aptitlöshet, viktförändringar och mörk urin.

 

Behandlingen av leverproblem beror på den specifika diagnosen och kan inkludera medicinering för att behandla underliggande orsaker, kostförändringar för att minska belastningen på levern, alkoholavvänjning vid alkoholrelaterade sjukdomar, och i vissa fall kan en levertransplantation vara nödvändig.

 

Vad kan jag göra själv vid leversjukdom?

Egenvård vid leverproblem kan inkludera att undvika alkohol och överdriven användning av läkemedel, följa en hälsosam kost som är rik på grönsaker, frukt och fullkorn, undvika övervikt och fysiskt aktivitet för att upprätthålla en sund leverfunktion.

 

Så kan Familjeläkaren hjälpa till vid leversjukdom

Du kan vända dig till oss på Familjeläkaren för att få råd och hjälp vid leversjukdom. Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vård-mötet men i helhet ska vi vid leversjukdom kunna hjälpa dig med bland annat:

Få vägledning och hjälp vid Lever

Öppet dygnet runt

Så fungerar det

Innehåll

Symtom & Behandling

Så kan Familjeläkaren hjälpa till