mjälten

Allmänt om mjälten

Mjälten är ett organ beläget i övre delen av buken, och det har flera viktiga funktioner, inklusive att filtrera blodet, producera och lagra vita blodkroppar samt att vara involverad i immunsystemet.

 

Orsaker till sjukdom i mjälten

Mjälten kan påverkas av olika sjukdomar och tillstånd, inklusive infektioner, autoimmuna sjukdomar, tumörer, blodsjukdomar och trauma.

 

Symtom & Behandling vid sjukdom i mjälten

Symtom på mjältensjukdom kan variera och inkludera smärta eller obehag i den övre vänstra delen av buken, trötthet, förstorad mjälte (splenomegali), ökad infektionskänslighet och blödningstendens.

 

Behandlingen av mjältensjukdom beror på den specifika diagnosen och kan innefatta medicinering för att behandla underliggande orsaker, antibiotika vid infektioner, blodtransfusion vid blodsjukdomar och i vissa fall kan kirurgisk borttagning av mjälten (splenektomi) vara nödvändig.

 

Vad kan jag göra själv vid sjukdom i mjälten?

Egenvård vid mjältsjukdom kan innefatta att undvika aktiviteter som kan orsaka trauma mot mjälten, följa en hälsosam livsstil för att stärka immunsystemet och undvika att utsättas för smittsamma sjukdomar.

 

Så kan Familjeläkaren hjälpa till vid sjukdom i mjälten

Du kan vända dig till oss på Familjeläkaren för att få råd och hjälp vid sjukdom . Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vård-mötet men i helhet ska vi vid sjukdom i mjälten kunna hjälpa dig med bland annat:

    • Allmänna råd & Information kring tillvägagångsätt

Få vägledning och hjälp vid Mjälten

Öppet dygnet runt

Så fungerar det

Innehåll

Symtom & Behandling

Så kan Familjeläkaren hjälpa till