blindtarmsinflammation

Allmänt om blindtarmsinflammation (Appendicit)

Blindtarmsinflammation är en inflammation i blindtarmen, en del av tjocktarmen, och är vanligtvis orsakad av en blockering av tarmen.

 

Orsaker till appendicit

Orsaken till blindtarmsinflammation är vanligtvis en blockering av blindtarmen, vilket kan bero på förstorade lymfkörtlar, fekal stas eller främmande föremål i tarmen.

 

Symtom & Behandling vid appendicit

Symtomen på blindtarmsinflammation inkluderar buksmärtor, vanligtvis i nedre högra delen av magen, illamående, kräkningar, feber och förlust av aptit.

Behandlingen av blindtarmsinflammation innebär oftast kirurgiskt avlägsnande av den inflammerade blindtarmen (blindtarmsoperation).

 

Vad kan jag göra själv vid appendicit

Vid misstänkt blindtarmsinflammation är det viktigt att söka omedelbar medicinsk vård, eftersom det är ett akut tillstånd som kräver snabb behandling.

 

Så kan Familjeläkaren hjälpa till vid appendicit

Du kan vända dig till oss på Familjeläkaren för att få råd och hjälp vid appendicit.
Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vård-mötet men i helhet ska vi vid appendicit kunna hjälpa dig med bland annat:

    • Allmänna råd & Information kring tillvägagångsätt

Få vägledning och hjälp vid Blindtarmsinflammation

Öppet dygnet runt

Så fungerar det

Innehåll

Symtom & Behandling

Så kan Familjeläkaren hjälpa till