IBS

Allmänt om IBS (Irritable Bowel Syndrome)

IBS är en funktionell mag-tarmstörning som påverkar tarmens funktion. Det är en kronisk sjukdom som kännetecknas av symptom som buksmärtor, förändrad avföringsvanor och magbesvär.

 

Orsaker till IBS

Orsaken till IBS är inte helt klarlagd, men det antas vara en kombination av faktorer som inkluderar förändringar i tarmens rörelsemönster, överkänslighet i tarmen, stress, kost och genetiska faktorer.

 

Symtom & Behandling vid IBS

Symtomen på IBS varierar, men kan inkludera buksmärtor eller obehag, förstoppning, diarré, uppblåsthet och gasbildning.

Behandlingen av IBS fokuserar på att lindra symtomen och förbättra livskvaliteten. Det kan innefatta kostförändringar, läkemedel för att lindra smärta eller förbättra tarmfunktionen, och hantering av stress.

 

Vad kan jag göra själv vid IBS

Egenvård för IBS kan innefatta:

    • Identifikation av triggerfaktorer genom att hålla en mat- och symptomdagbok.
    • Anpassning av kosten genom att undvika eller minska intaget av livsmedel som kan utlösa symtom.
    • Tillämpning av stresshanteringsmetoder såsom avslappningsövningar, mindfulness eller fysisk aktivitet.
 

Så kan Familjeläkaren hjälpa till vid IBS

Du kan vända dig till oss på Familjeläkaren för att få råd och hjälp vid IBS.
Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vård-mötet men i helhet ska vi vid IBS kunna hjälpa dig med bland annat:

    • Allmänna råd & Information kring tillvägagångsätt
    • Medicinering

Få vägledning och hjälp vid IBS

Öppet dygnet runt

Så fungerar det

Innehåll

Symtom & Behandling

Så kan Familjeläkaren hjälpa till