magsjuka

Allmänt om magsjuka

Magsjuka, även känd som gastroenterit, är en inflammation i mag-tarmkanalen som vanligtvis orsakas av en virusinfektion. Det kan leda till symtom som illamående, kräkningar och diarré.

 

Orsaker till magsjuka

Magsjuka kan orsakas av virus, vanligtvis norovirus eller rotavirus, som sprids genom kontaminerad mat, vatten eller direkt kontakt med smittade personer.

 

Symtom & Behandling vid magsjuka

Symtomen på magsjuka kan inkludera illamående, kräkningar, buksmärtor, diarré, feber och allmän sjukdomskänsla.

Behandlingen av magsjuka innefattar vanligtvis lindring av symtomen och upprätthållande av vätskebalansen. Antibiotika är vanligtvis inte effektiva mot virusinfektioner.

 

Vad kan jag göra själv vid magsjuka

Egenvård för magsjuka kan innefatta:

    • Vila och undvika ansträngande aktiviteter.
    • Dricka tillräckligt med vätskor för att undvika uttorkning. Vatten, isotoniska drycker och elektrolytlösningar kan vara användbara.
    • Gradvis introducera lättsmält mat när aptiten återvänder.
 

Så kan Familjeläkaren hjälpa till vid magsjuka

Du kan vända dig till oss på Familjeläkaren för att få råd och hjälp vid magsjuka.
Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vård-mötet men i helhet ska vi vid magsjuka kunna hjälpa dig med bland annat:

    • Allmänna råd & Information kring tillvägagångsätt
    • Medicinering

Få vägledning och hjälp vid Magsjuka

Öppet dygnet runt

Så fungerar det

Innehåll

Symtom & Behandling

Så kan Familjeläkaren hjälpa till