vinterkräksjuka

Allmänt om vinterkräksjuka

Vinterkräksjuka, även känd som norovirusinfektion, är en vanlig virussjukdom som orsakar illamående, kräkningar och diarré. Det sprids lätt från person till person och kan utbryta i utbrott, särskilt under vintermånaderna.

 

Orsaker till vinterkräksjuka

Vinterkräksjuka orsakas främst av norovirus, som sprids genom intag av mat eller vatten som är kontaminerat med viruset. Det kan också överföras genom direktkontakt med smittade personer eller förorenade ytor.

 

Symtom & Behandling vid vinterkräksjuka

Symtomen på vinterkräksjuka inkluderar plötsligt illamående, kräkningar, buksmärtor och diarré. Feber, huvudvärk och muskelvärk kan också förekomma. Symtomen varar vanligtvis i 1-3 dagar.

Det finns ingen specifik behandling för vinterkräksjuka. Det bästa sättet att hantera sjukdomen är att lindra symtomen och upprätthålla vätskebalansen genom att dricka tillräckligt med vätskor.

 

Vad kan jag göra själv vid vinterkräksjuka

Egenvård för vinterkräksjuka kan innefatta:

    • Vila och undvikande av mat och dryck som kan irritera magen, tills symtomen förbättras.
    • Dricka tillräckligt med vätskor, inklusive vatten, isotoniska drycker och elektrolytlösningar för att undvika uttorkning.
    • Tvätta händerna noggrant och regelbundet för att minska risken för smittspridning.
 

Så kan Familjeläkaren hjälpa till vid vinterkräksjuka

Du kan vända dig till oss på Familjeläkaren för att få råd och hjälp vid vinterkräksjuka.
Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vård-mötet men i helhet ska vi vid vinterkräksjuka kunna hjälpa dig med bland annat:

    • Allmänna råd & Information kring tillvägagångsätt

Få vägledning och hjälp vid Vinterkräksjuka

Öppet dygnet runt

Så fungerar det

Innehåll

Symtom & Behandling

Så kan Familjeläkaren hjälpa till