nästäppa

Allmänt om nästäppa

Nästäppa är ett tillstånd där näsan känns blockad eller täppt, vilket gör det svårt att andas genom näsan. Det kan vara tillfälligt eller långvarigt och kan påverka både vuxna och barn.

 

Orsaker till nästäppa

Nästäppa kan orsakas av flera faktorer, inklusive förkylning, allergier, bihåleinflammation, näspolyper, devierad nässkiljevägg eller användning av vissa läkemedel.

 

Symtom & Behandling vid nästäppa

Symtom på nästäppa inkluderar andningssvårigheter genom näsan, täthetskänsla, minskad luktsinne, snarkningar och munandning.

Behandlingen av nästäppa beror på dess orsak. Det kan inkludera användning av avsvällande nässpray, antihistaminer för allergisk nästäppa, näspolypektomi för att ta bort polyper eller kirurgisk korrigering av en devierad nässkiljevägg.

 

Vad kan jag göra själv vid nästäppa?

Egenvård för nästäppa kan innefatta:

    • Användning av varm ånga eller nässköljning med saltvatten för att lindra slemhinnorna och minska svullnad.
    • Undvikning av allergener eller utlösande faktorer som kan förvärra nästäppan.
    • Användning av en luftfuktare för att öka fuktigheten i rummet och underlätta andning.
 

Så kan Familjeläkaren hjälpa till vid nästäppa

Du kan vända dig till oss på Familjeläkaren för att få råd och hjälp vid nästäppa.
Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vård-mötet men i helhet ska vi vid nästäppa kunna hjälpa dig med bland annat:

    • Allmänna råd & Information kring tillvägagångsätt
    • Medicinering

Få vägledning och hjälp vid Nästäppa

Öppet dygnet runt

Så fungerar det

Innehåll

Symtom & Behandling

Så kan Familjeläkaren hjälpa till