snarkning

Allmänt om snarkning

Snarkning är ett tillstånd där en person producerar höga eller irriterande ljud under sömnen på grund av begränsad luftpassage genom näsan och halsen.

 

Orsaker till snarkning

Snarkning kan bero på flera faktorer, inklusive förslappning av vävnader i svalget, förstorade tonsiller, övervikt, alkoholkonsumtion, nästäppa eller avvikelse av nässkiljeväggen.

 

Symtom & Behandling vid snarkning

Symtom på snarkning inkluderar högt och oregelbundet snarkande ljud under sömnen, andningsuppehåll (sömnapné), morgontrötthet och sömnstörningar.

Behandlingen av snarkning beror på dess orsak. Det kan inkludera viktminskning, förändring av sovställning, användning av snarkskena eller kirurgiska ingrepp för att korrigera anatomiska avvikelser.

 

Vad kan jag göra själv vid snarkning?

Egenvård för snarkning kan innefatta:

    • Undvikande av alkohol och sömnmedel som kan slappna av vävnaderna och förvärra snarkningen.
    • Användning av kuddar som höjer huvudet och underlättar luftvägarna.
    • Undvikande av ryggsovsposition genom att använda en kroppskudde eller sova på sidan.
 

Så kan Familjeläkaren hjälpa till vid snarkning

Du kan vända dig till oss på Familjeläkaren för att få råd och hjälp vid snarkning.
Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vård-mötet men i helhet ska vi vid snarkning kunna hjälpa dig med bland annat:

    • Allmänna råd & Information kring tillvägagångsätt

Få vägledning och hjälp vid Snarkning

Öppet dygnet runt

Så fungerar det

Innehåll

Symtom & Behandling

Så kan Familjeläkaren hjälpa till