sömnapné

Allmänt om sömnapné

Sömnapné är en sömnrelaterad andningsstörning där andningen upprepade gånger störs under sömnen. Det finns tre typer av sömnapné: obstruktiv sömnapné, central sömnapné och blandad sömnapné. Obstruktiv sömnapné är den vanligaste formen och uppstår när luftvägarna blockeras under sömnen.

 

Orsaker till sömnapné

Obstruktiv sömnapné uppstår vanligtvis när de mjuka vävnaderna i svalget slappnar av och blockerar luftvägarna under sömnen. Central sömnapné orsakas av en störning i hjärnans andningskontroll. Riskfaktorer inkluderar övervikt, rökning, alkoholintag och äldre ålder.

 

Symtom & Behandling vid sömnapné

Vanliga symtom på sömnapné inkluderar kraftigt snarkande, upprepade andningsuppehåll under sömnen, morgonhuvudvärk, trötthet och dåsighet på dagen, samt koncentrationssvårigheter.

Behandlingen av sömnapné kan variera beroende på typ och svårighetsgrad. Vanliga behandlingsalternativ inkluderar kontinuerlig positivt luftvägstryck (CPAP) som används under sömnen för att hålla luftvägarna öppna, kirurgiska ingrepp för att korrigera fysiska hinder, och oral apparatur som hjälper till att hålla luftvägarna öppna.

 

Vad kan jag göra själv vid sömnapné?

Egenvård för sömnapné kan innefatta:

    • Undvikande av alkohol och rökning, vilket kan förvärra symtomen.
    • Att undvika att sova på rygg, då detta kan öka risken för andningsblockeringar.
    • Att upprätthålla en hälsosam vikt och motionera regelbundet för att minska risken för sömnapné.
 

Så kan Familjeläkaren hjälpa till vid sömnapné

Du kan vända dig till oss på Familjeläkaren för att få råd och hjälp vid sömnapné.
Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vård-mötet men i helhet ska vi vid sömnapné kunna hjälpa dig med bland annat:

    • Allmänna råd & Information kring tillvägagångsätt

Få vägledning och hjälp vid Sömnapné

Öppet dygnet runt

Så fungerar det

Innehåll

Symtom & Behandling

Så kan Familjeläkaren hjälpa till