Snabbt · Smidigt · Säkert

DT Lungor

11000,00 kr

För vem passar undersökningen?

Om du upplever symtom från dina lungor eller bröstkorgen, såsom ihållande hosta, andfåddhet även vid lätt ansträngning, återkommande lunginflammation, pipande eller väsande andning, bröstsmärta eller svullna lymfkörtlar i armhålorna, är det viktigt att fastställa den exakta orsaken. Oavsett om dina symtom är resultatet av en tumör, infektion, inflammation, lungemboli, emfysem, KOL eller andra åkommor, kan en datortomografi (DT) av lungorna och bröstkorgen vara avgörande för att diagnostisera och vägleda vidare utredning.

Artikelnr: N/A Kategori

1

Välj & beställ utan remiss

Beställ en eller flera av våra undersökningar som du är intresserad av.
En läkare ringer alltid upp dig därefter

2

Undersökning inom 7 arbetsdagar

I Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå, Borås, Karlstad, Jönköping, Mölndal eller Sundsvall

Kallelse skickas via Kivra eller per pos

3

Resultat inom 7 arbetsdagar

Skriftlig rapport och vidare handläggning av specialistläkare skickas till hemadress och online via Min Journal

Röntgenbilder i en USB hemskickas

DT Lungor

DT Lungor kan ge svar på dina symptom

Varför genomgå DT Lungor?

Om du upplever symtom från dina lungor eller bröstkorgen, såsom ihållande hosta, andfåddhet även vid lätt ansträngning, återkommande lunginflammation, pipande eller väsande andning, bröstsmärta eller svullna lymfkörtlar i armhålorna, är det viktigt att fastställa den exakta orsaken. Oavsett om dina symtom är resultatet av en tumör, infektion, inflammation, lungemboli, emfysem, KOL eller andra åkommor, kan en datortomografi (DT) av lungorna och bröstkorgen vara avgörande för att diagnostisera och vägleda vidare utredning. DT-undersökningen ger hundratals detaljerade bilder av dina lungor och bröstkorgen på millimeternivå, vilket möjliggör snabb och noggrann identifiering av tidiga tecken på sjukdom. Den är smärtfri och enkel att genomgå, och använder en minimal dos av röntgenstrålning. Tidig diagnos är avgörande för att få rätt behandling och förbättra dina chanser till återhämtning. Därför rekommenderar vi att du överväger en privat DT-undersökning av dina lungor om du misstänker att du kan lida av en allvarlig sjukdom. Att ta det första steget mot att fastställa diagnosen kan vara avgörande för din framtida hälsa.

Vad händer om en skada eller sjukdom upptäcks på röntgen?

När du gör en röntgen hos oss på Healthdoc kommer bilderna att granskas av specialistläkare inom röntgen. Om vi upptäcker en skada eller sjukdom i samband med en röntgenundersökning kommer våra legitimerade läkare hjälpa dig med remiss för vidare utredning och vård.

Hur fungerar en DT-undersökning?

En datortomografi (DT) är en medicinsk bildteknik som använder röntgenstrålning och datordatamodellering för att skapa detaljerade tredimensionella bilder av kroppens inre strukturer. Här är en översikt över hur en DT-undersökning fungerar: Förberedelse: Innan en DT-undersökning påbörjas måste patienten förbereda sig. Det kan inkludera att ta bort metallföremål som smycken och kläder med metall, eftersom metall kan påverka bildkvaliteten. Patienten kan också få anvisningar om att fasta under en viss tidsperiod, speciellt om det krävs användning av kontrastmedel. Kontrastmedel: För vissa DT-undersökningar kan kontrastmedel behöva användas för att förbättra bilderna. Kontrastmedlet kan ges genom att svälja det, injicera det i en ven eller till och med via ett kateter som placeras i blodkärlen. Kontrastmedlet hjälper till att tydligare visualisera blodkärl, organ och andra strukturer. Positionering: Patienten placeras på ett bord som rör sig in i en cylindrisk scanner, även kallad en CT-maskin. Det är viktigt att förbli stilla under undersökningen för att undvika rörelseartefakter som kan påverka bildkvaliteten. Röntgenstrålning: Under DT-undersökningen skickar maskinen röntgenstrålar genom kroppen. Strålarna absorberas i varierande grad av de olika vävnaderna i kroppen. En del av strålarna når en detektor på andra sidan av kroppen och registrerar graden av absorption. Bilderna genereras genom att mäta hur mycket röntgenstrålningen har absorberats i olika delar av kroppen. Datamodellering och bildrekonstruktion: Datorn använder de insamlade data för att skapa tredimensionella tvärsnittsbilder av kroppens inre. Dessa bilder ger en detaljerad visualisering av de undersökta områdena. Bedömning och diagnos: Läkaren analyserar och tolkar de resulterande bilderna för att göra en diagnos eller bedöma tillståndet. Beroende på syftet med undersökningen kan läkaren leta efter specifika förändringar i organ, kärl eller andra strukturer. Slutförande: När undersökningen är klar kan patienten lämna undersökningsrummet. Eventuella biverkningar eller obehag efter användning av kontrastmedel kan övervakas och hanteras av medicinsk personal.

Vem är inte en lämplig DT-undersökning?

Det finns vissa situationer och tillstånd där en datortomografi (DT)-undersökning inte är lämplig eller bör undvikas. Här är några exempel på när en DT-undersökning kan vara olämplig: Graviditet: Om en kvinna är gravid, särskilt under de första tre månaderna av graviditeten, försöker man vanligtvis undvika användning av röntgenstrålning, inklusive DT, eftersom det kan påverka fostret. Om en DT-undersökning är nödvändig för en gravid kvinna, bör läkaren och röntgenpersonalen vidta försiktighetsåtgärder för att minimera risken. Kontrastmedelsallergi: Om en person är känd för att vara allergisk mot det kontrastmedel som används under DT-undersökningen, kan detta utgöra en risk. I sådana fall bör alternativa diagnostiska metoder övervägas eller allergin hanteras genom lämplig förberedelse. Njurfunktionsproblem: Användningen av kontrastmedel vid en DT-undersökning kan påverka njurfunktionen. Personer med känd njursjukdom eller nedsatt njurfunktion kan vara i ökad risk för njurskada efter användning av kontrastmedel. Läkaren måste utvärdera fördelarna mot riskerna i sådana situationer.

Förberedelser inför DT-undersökning:

Här är några generella riktlinjer för förberedelser inför en DT-undersökning: Medicinsk historik: Var beredd att diskutera din medicinska historik med din läkare och röntgenpersonal. Informera dem om tidigare sjukdomar, allergier, tidigare operationer, graviditet (om relevant) och om du har någon känd njurproblem. Kontrastmedel: Om din DT-undersökning kräver användning av kontrastmedel, kan du bli ombedd att inte äta eller dricka under en viss tidsperiod före undersökningen. Kontrastmedel kan ges oralt (sväljas), genom injektion i en ven eller genom en kateter. Följ noga de specifika instruktioner som ges av din läkare. Fasta: Beroende på ändamålet med undersökningen och om kontrastmedel används, kan du behöva fasta i flera timmar innan DT-undersökningen. Fasta innebär att du inte äter eller dricker något, inklusive vatten, under den angivna tidsperioden. Följ läkarens instruktioner. Klädsel: Du kommer att bli ombedd att byta om till en sjukhusrock eller lämplig klädsel som inte innehåller metallföremål (t.ex. knappar, dragkedjor, smycken). Metall kan påverka bildkvaliteten. Medicinering: Fortsätt att ta dina ordinerade mediciner om läkaren inte ger andra instruktioner. Ibland kan läkare rekommendera att du inte tar vissa mediciner före undersökningen. Allergier: Om du har tidigare reagerat allergiskt på kontrastmedel eller jod, informera din läkare och röntgenpersonal om detta. De kan vidta försiktighetsåtgärder eller välja att använda ett annat kontrastmedel om det är nödvändigt. Graviditet: Om det finns någon möjlighet att du kan vara gravid, informera din läkare och röntgenpersonal, eftersom vissa DT-undersökningar kan innebära användning av röntgenstrålning, vilket kan vara skadligt för fostret. Läkaren kommer att avgöra om undersökningen kan göras på ett säkert sätt eller om det finns alternativa metoder.

Vad kan man upptäcka vid DT Lungor?

 • Tumörer
 • Metastaser (spridd sjukdom)
 • Emfysem
 • Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL)
 • Lunginflammation
 • Lymfkörtelförstoring i armhålor
 • Aortaaneurysm – Åderbråck i övre kroppspulsådern

Beställ följande undersökning:

DT Lungor

11000,00 kr

Kliniker

Här kan du genomgå din
MR-undersökning

STOCKHOLM
Evidia Sabbatsberg Röntgen

Olivecronas väg 1
113 24 Stockholm

STOCKHOLM
Evidia TÄBY Röntgen

Esplanaden 9
183 34 Täby

GÖTEBORG
Evidia ANNEDAL Röntgen

Arvid Wallgrens Backe 4A
413 46 Göteborg

GÖTEBORG
Evidia BACKA Röntgen

Backavägen 3
417 05 Göteborg

MALMÖ
Evidia Hyllie Röntgen

Fredsgatan 12
212 12 Malmö

UMEÅ
EVIDIA RÖNTGEN

Renmarkstorget 12 C
903 26 Umeå

BORÅS
EVIDIA RÖNTGEN

Göteborgsvägen 4
504 35 Borås

KARLSTAD
EVIDIA RÖNTGEN​

Löfbergs Arena, Norra Infarten 79
654 65 Karlstad

JÖNKÖPING
EVIDIA RÖNTGEN

Batterigatan 11
553 05 Jönköping

Mölndal
EVIDIA RÖNTGEN

Entreprenörsstråket 6 , vid GoCo
431 53 Mölndal

Sundsvall
EVIDIA RÖNTGEN

Institutvägen 2, vid Specialistläkarhuset
856 43 Sundsvall

En magnetresonansavbildning (MR) är en medicinsk undersökningsmetod som används för att generera detaljerade bilder av kroppens inre strukturer, inklusive organ, vävnader och ben, utan att använda joniserande strålning som vid traditionell röntgen.

En MR-Maskin (MRT) ser ut som en tunnel med två öppningar på vardera sidan. Under undersökningen ligger patienten stilla på en säng som flyttas in i den 2 meter långa tunneln. Avbildningsprocessen ger upphov till höga ljud, vilket är anledningen till att hörselskydd erbjuds. MR-maskinen tar flera serier av bilder, upp till hundratals, för att visualisera organ och vävnader. Undersökningen tar vanligtvis mellan 25-50 minuter, och om patienten är orolig kan lugnande medel finnas tillgängliga. Efter undersökningen får patienten vanligtvis lämna kliniken och återuppta sina dagliga aktiviteter.

  • Om du har metallimplantat eller inopererade enheter så som en pacemaker, cochleaimplantat eller metallplattor,  insulinpump eller någon annan elektronisk utrustning i kroppen kan du inte undersökas med en magnetkamera (MRT).
  • Om du har elektronisk utrustning inopererat i kroppen såsom pacemaker, insulinpump eller cochlea-inplantat exempelvis.
  • Om du har opererats i huvudet eller i hjärtat och har metallclips inopererade i stället för stygn efter operation.
  • Om du har metallsplitter i ögat eller annan del av kroppen.
  • Om du svarat ja på något av ovanstående tala om det för oss så vi kan vår läkare titta på vilka alternativ som finns.
  • Fasta tandlagningar, tandimplantat, proteser, höft-knäledsproteser samt skruvar i armar och ben är inget hinder för MR-undersökning.
  • Tala om i ditt hälsoformulär om du genomgått tidigare röntgenundersökningar. Detta för att våra läkare skall kunna bedöma ditt tillstånd så korrekt som möjligt.
  • Det är viktigt att du berättar om du har diabetes, njurproblem eller andra sjukdomar i ditt hälsoformulär. Detta för att våra läkare skall kunna bedöma ditt tillstånd så korrekt som möjligt.
  • Det är nödvändigt att berätta om du är gravid. MR är i regel inte rekommenderat under graviditetens första trimester. I sådana fall kan undersökningen komma att skjutas upp tills efter det att barnet har fötts.
  • Det är viktigt att du berättar om du lider av klaustrofobi, eller har en allmän obehagskänsla för trånga utrymmen. I så fall kan en diskussion tas med ansvarig läkare gällande om det behövs skrivas ut lugnande medel för att göra undersökningen så behaglig som möjligt. Tror du att du lugnas av musik så finns det också, i vissa fall, möjlighet att spela musik under undersökningen för din trevnads skull.
  • Passa också på att lämna alla former av smycken och kläder som innehåller metall hemma, innan du kommer till undersökningen.
  • I övrigt går det bra att diskutera med ansvarig specialist för att se om det är något ovan som inte kan uppfyllas. Vanligtvis är vi på Prevcare flexibla gällande olika lösningar.

Ytterligare information

Välj klinik

Borås: Evidia Röntgen (Göteborgsvägen 4, 504 35 Borås), Göteborg: Evidia Annedal (Arvid Wallgrens Backe 4A, 413 46 Göteborg), Göteborg: Evidia Backa (Backavägen 3, 417 05 Göteborg), Jönköping: Evidia Röntgen (Batterigatan 11, 553 05 Jönköping), Karlstad: Evidia Röntgen (Löfbergs Arena, Norra infarten 79, 654 65 Karlstad), Malmö: Evidia Hyllie (Fredsgatan 12, 212 12 Malmö), Mölndal: Evidia Röntgen (Entreprenörsstråket 6, vid GoCo, 431 53 Mölndal), Stockholm: Evidia Sabbatsberg (Olivecronas väg 1, 113 24 Stockholm), Stockholm: Evidia Täby (Esplanaden 9, 183 34 Täby), Sundsvall: Evidia Röntgen (Institutvägen 2, vid Specialistläkarhuset, 856 43 Sundsvall), Umeå: Evidia Röntgen (Renmarkstorget 12 C, 903 26 Umeå)