Snabbt · Smidigt · Säkert

Magnetröntgen Axel

8000,00 kr

För vem passar undersökningen?
Om du upplever smärta i axeln eller skuldran kan det bero på flera olika orsaker, inklusive inflammation, artrit (slitage), bursit (slemsäcksinflammation), kalkutfällningar eller inklämning av senor i axelleden. Smärta i axeln är den tredje vanligaste diagnosen inom rörelseapparaten inom primärvården och drabbar cirka 25% av den svenska befolkningen.

Artikelnr: N/A Kategori

1

Välj & beställ utan remiss

Beställ en eller flera av våra undersökningar som du är intresserad av.
En läkare ringer alltid upp dig därefter

2

Undersökning inom 7 arbetsdagar

I Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå, Borås, Karlstad, Jönköping, Mölndal eller Sundsvall

Kallelse skickas via Kivra eller per pos

3

Resultat inom 7 arbetsdagar

Skriftlig rapport och vidare handläggning av specialistläkare skickas till hemadress och online via Min Journal

Röntgenbilder i en USB hemskickas

Magnetröntgen Axel

Magnetröntgen Axel kan ge svar på dina symptom

Varför genomgå magnetröntgen Höft- och Bäcken?

Om du upplever smärta i axeln eller skuldran kan det bero på flera olika orsaker, inklusive inflammation, artrit (slitage), bursit (slemsäcksinflammation), kalkutfällningar eller inklämning av senor i axelleden. Smärta i axeln är den tredje vanligaste diagnosen inom rörelseapparaten inom primärvården och drabbar cirka 25% av den svenska befolkningen. Axelbesvär kan vara långvariga och kraftigt begränsa dina dagliga aktiviteter. Smärtan kan också stråla från axeln till halsen eller ner i armen. Därför är det av yttersta vikt att få hjälp och diagnos så snart som möjligt. Axelleden är kroppens mest rörliga led, vilket också innebär en viss risk för instabilitet. Axelinstabilitet kan resultera i inklämningssyndrom, där senorna i axeln kan klämmas åt och orsaka smärta särskilt på natten eller vid lyft av armen. Slitage (artros) i axelleden kan också orsaka inklämningssyndrom. Frusen skuldra kan uppstå på grund av förträngning och förtjockning av ledkapseln och drabbar cirka 5% av befolkningen. Rotatorcuffskador och slemsäcksinflammation är också vanligt förekommande problem.

Vad händer om en skada eller sjukdom upptäcks på röntgen?

När du gör en röntgen hos oss på Healthdoc kommer bilderna att granskas av specialistläkare inom röntgen. Om vi upptäcker en skada eller sjukdom i samband med en röntgenundersökning kommer våra legitimerade läkare hjälpa dig med remiss för vidare utredning och vård.

Hur fungerar en magnetröntgen undersökning?

MR-undersökningar genomförs på röntgenkliniker, och bilderna utvärderas av specialistläkare inom röntgen, även kända som radiologer. Specialiserade läkare hos Healthdoc granskar sedan resultatet, sammanställer information och ger rekommendationer. Under en MR-undersökning ligger patienten stilla på en brits som förs in i en magnettunnel. En sjuksköterska övervakar processen från ett intilliggande rum, och patienten kan kommunicera med sjuksköterskan via en mikrofon och högtalare. Efter MR-undersökningen kan patienten lämna kliniken direkt. En magnetröntgen undersökning tar kan ta mellan 15min – 1h.

Vem är inte en lämplig kandidat för MR Helrygg?

MR-undersökning är inte lämplig för personer som har elektroniska enheter inopererade i kroppen, såsom pacemakers, insulinpumpar eller cochlea-implantat. Detsamma gäller för personer som har genomgått kirurgi i huvudet eller hjärtat med metallklämmor istället för suturer. Om du har metallsplitter i ögat eller någon annan del av kroppen, är MR inte rekommenderat. Tandlagningar, tandimplantat, proteser, höft- och knäledsproteser samt skruvar i armar och ben utgör inget hinder för en MR-undersökning.

Förberedelser inför MR-undersökningen:

För att säkerställa en korrekt bedömning av din hälsa, är det viktigt att informera oss om tidigare röntgenundersökningar, eventuella förekommande sjukdomar, som diabetes eller njurproblem. Gravida kvinnor bör notera att MR vanligtvis inte rekommenderas under den första trimestern och bör rådgöra med vår personal för att planera undersökningen vid ett senare tillfälle. Om du lider av klaustrofobi eller har obehag inför trånga utrymmen, bör du informera oss så att vi kan diskutera eventuell användning av lugnande medel för att göra undersökningen så bekväm som möjligt. Vi kan även erbjuda musik som en distraktion i vissa fall. Det är viktigt att ta bort smycken och kläder som innehåller metall innan undersökningen. Om det finns specifika behov eller frågor som inte har besvarats, är du välkommen att diskutera dessa med vår specialistläkare. På Healthdoc är vi flexibla och strävar efter att hitta lösningar som passar varje individ bäst.

Vad kan man upptäcka vid Magnetröntgen Axel?

 • Artros (förslitning av brosk i axelled)
 • Slemsäcksinflammation (bursit / trokanterit)
 • Inklämning (Impingement)
 • Benbrott/Sprickor i skelett
 • Tumör
 • Metastaser (spridd cancer)
 • Inklämning av utgående nerver
 • Rotatorcuff-skador
 • Övriga skador

Beställ följande undersökning:

Magnetröntgen Axel

8000,00 kr

Kliniker

Här kan du genomgå din
MR-undersökning

STOCKHOLM
Evidia Sabbatsberg Röntgen

Olivecronas väg 1
113 24 Stockholm

STOCKHOLM
Evidia TÄBY Röntgen

Esplanaden 9
183 34 Täby

GÖTEBORG
Evidia ANNEDAL Röntgen

Arvid Wallgrens Backe 4A
413 46 Göteborg

GÖTEBORG
Evidia BACKA Röntgen

Backavägen 3
417 05 Göteborg

MALMÖ
Evidia Hyllie Röntgen

Fredsgatan 12
212 12 Malmö

UMEÅ
EVIDIA RÖNTGEN

Renmarkstorget 12 C
903 26 Umeå

BORÅS
EVIDIA RÖNTGEN

Göteborgsvägen 4
504 35 Borås

KARLSTAD
EVIDIA RÖNTGEN​

Löfbergs Arena, Norra Infarten 79
654 65 Karlstad

JÖNKÖPING
EVIDIA RÖNTGEN

Batterigatan 11
553 05 Jönköping

Mölndal
EVIDIA RÖNTGEN

Entreprenörsstråket 6 , vid GoCo
431 53 Mölndal

Sundsvall
EVIDIA RÖNTGEN

Institutvägen 2, vid Specialistläkarhuset
856 43 Sundsvall

En magnetresonansavbildning (MR) är en medicinsk undersökningsmetod som används för att generera detaljerade bilder av kroppens inre strukturer, inklusive organ, vävnader och ben, utan att använda joniserande strålning som vid traditionell röntgen.

En MR-Maskin (MRT) ser ut som en tunnel med två öppningar på vardera sidan. Under undersökningen ligger patienten stilla på en säng som flyttas in i den 2 meter långa tunneln. Avbildningsprocessen ger upphov till höga ljud, vilket är anledningen till att hörselskydd erbjuds. MR-maskinen tar flera serier av bilder, upp till hundratals, för att visualisera organ och vävnader. Undersökningen tar vanligtvis mellan 25-50 minuter, och om patienten är orolig kan lugnande medel finnas tillgängliga. Efter undersökningen får patienten vanligtvis lämna kliniken och återuppta sina dagliga aktiviteter.

  • Om du har metallimplantat eller inopererade enheter så som en pacemaker, cochleaimplantat eller metallplattor,  insulinpump eller någon annan elektronisk utrustning i kroppen kan du inte undersökas med en magnetkamera (MRT).
  • Om du har elektronisk utrustning inopererat i kroppen såsom pacemaker, insulinpump eller cochlea-inplantat exempelvis.
  • Om du har opererats i huvudet eller i hjärtat och har metallclips inopererade i stället för stygn efter operation.
  • Om du har metallsplitter i ögat eller annan del av kroppen.
  • Om du svarat ja på något av ovanstående tala om det för oss så vi kan vår läkare titta på vilka alternativ som finns.
  • Fasta tandlagningar, tandimplantat, proteser, höft-knäledsproteser samt skruvar i armar och ben är inget hinder för MR-undersökning.
  • Tala om i ditt hälsoformulär om du genomgått tidigare röntgenundersökningar. Detta för att våra läkare skall kunna bedöma ditt tillstånd så korrekt som möjligt.
  • Det är viktigt att du berättar om du har diabetes, njurproblem eller andra sjukdomar i ditt hälsoformulär. Detta för att våra läkare skall kunna bedöma ditt tillstånd så korrekt som möjligt.
  • Det är nödvändigt att berätta om du är gravid. MR är i regel inte rekommenderat under graviditetens första trimester. I sådana fall kan undersökningen komma att skjutas upp tills efter det att barnet har fötts.
  • Det är viktigt att du berättar om du lider av klaustrofobi, eller har en allmän obehagskänsla för trånga utrymmen. I så fall kan en diskussion tas med ansvarig läkare gällande om det behövs skrivas ut lugnande medel för att göra undersökningen så behaglig som möjligt. Tror du att du lugnas av musik så finns det också, i vissa fall, möjlighet att spela musik under undersökningen för din trevnads skull.
  • Passa också på att lämna alla former av smycken och kläder som innehåller metall hemma, innan du kommer till undersökningen.
  • I övrigt går det bra att diskutera med ansvarig specialist för att se om det är något ovan som inte kan uppfyllas. Vanligtvis är vi på Prevcare flexibla gällande olika lösningar.

Ytterligare information

Välj klinik

Borås: Evidia Röntgen (Göteborgsvägen 4, 504 35 Borås), Göteborg: Evidia Annedal (Arvid Wallgrens Backe 4A, 413 46 Göteborg), Göteborg: Evidia Backa (Backavägen 3, 417 05 Göteborg), Jönköping: Evidia Röntgen (Batterigatan 11, 553 05 Jönköping), Karlstad: Evidia Röntgen (Löfbergs Arena, Norra infarten 79, 654 65 Karlstad), Malmö: Evidia Hyllie (Fredsgatan 12, 212 12 Malmö), Mölndal: Evidia Röntgen (Entreprenörsstråket 6, vid GoCo, 431 53 Mölndal), Stockholm: Evidia Sabbatsberg (Olivecronas väg 1, 113 24 Stockholm), Stockholm: Evidia Täby (Esplanaden 9, 183 34 Täby), Sundsvall: Evidia Röntgen (Institutvägen 2, vid Specialistläkarhuset, 856 43 Sundsvall), Umeå: Evidia Röntgen (Renmarkstorget 12 C, 903 26 Umeå)