Psykiatri & Hälsa​

ADD

ADD är en neurologiskt betingad störning som påverkar uppmärksamhet och koncentration. Det är en undergrupp av ADHD.

ADHD är en neurologisk störning som påverkar uppmärksamhet, impulsivitet och hyperaktivitet.

Aspergers syndrom är en tidigare diagnos inom autismpektrumtillstånd

Autism, eller autismspektrumstörning (ASD), är en neurologisk utvecklingsstörning som påverkar kommunikation, social interaktion och beteendemönster.

Bipolär sjukdom är en psykisk sjukdom som kännetecknas av skiftande episoder av mani och depression.

Borderline personlighetsstörning (BPD) är en komplex psykisk sjukdom som kännetecknas av instabil självbild, känslomässig instabilitet och svårigheter i relationer.

DAMP är en störning som påverkar barns uppmärksamhet, motorik och perceptionsförmåga.

Depression är en allvarlig psykisk sjukdom som påverkar en persons känslor, tankar och beteenden.

Fobier är en typ av ångestsyndrom där en person upplever en intensiv rädsla eller ångest i närvaro av eller inför en viss situation, föremål eller aktivitet.

Generaliserat ångestsyndrom (GAD) är en ångestsjukdom där personen upplever långvarig oro och ångest över olika aspekter av vardagen.

OCD är en ångestrelaterad sjukdom där personen upplever tvångstankar och tvångshandlingar.

PMS

PMS är en samling av fysiska och emotionella symptom som uppträder hos vissa kvinnor i samband med menstruationscykeln.

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är en psykisk sjukdom som kan utvecklas efter att ha upplevt eller bevittnat en traumatisk händelse som hotar ens liv eller fysiska integritet.

Scenskräck är en specifik fobi där personen upplever intensiv rädsla eller ångest inför att tala eller utföra inför en publik eller i en social situation.

Sömnsvårigheter, även känd som sömnlöshet, innebär svårigheter att somna, att hålla sig sovande eller att få tillräckligt med vila under natten.

Tourettes syndrom är en neurologisk störning som kännetecknas av oavsiktliga rörelser och vokala utbrott, kallade tics

Utmattningsyndrom, även känt som kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS), är en komplex sjukdom som kännetecknas av långvarig och uttalad trötthet som inte förbättras av vila och som påverkar individens fysiska och mentala funktion.

Ångest är en normal reaktion på stressiga situationer, men när den blir överdriven och påverkar ens dagliga funktion kan det vara ett tecken på ångestsyndrom.

Författare & Granskare : 2023-06-26