ADD

Allmänt om ADD (Attention Deficit Disorder)

ADD är en neurologiskt betingad störning som påverkar uppmärksamhet och koncentration. Det är en undergrupp av ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) och kännetecknas av svårigheter att bibehålla fokus och vara organiserad.

 

Orsaker till ADD

Orsaken till ADD är inte fullständigt klarlagd, men det antas vara en kombination av genetiska och miljömässiga faktorer. Obalans i hjärnkemikalier, speciellt dopamin och noradrenalin, har kopplats till störningen.

 

Symtom & Behandling vid ADD

Symtomen på ADD inkluderar svårigheter att hålla uppmärksamheten, lätt distraherbarhet, glömska, svårigheter att organisera sig, impulsivitet, problem med att följa instruktioner och svårigheter att slutföra uppgifter.

Behandling av ADD kan innefatta olika metoder, inklusive medicinering och terapi. Centralstimulerande läkemedel som metylfenidat och amfetamin kan ordineras för att förbättra uppmärksamheten och minska impulsiviteten. Kognitiv beteendeterapi och träning i organisering och planering kan också vara effektiva.

 

Vad kan jag göra själv vid ADD?

För att behandla ADD på egen hand kan följande strategier vara användbara:

  • Skapa en strukturerad och organiserad miljö för att underlätta koncentration och fokus.
  • Använda påminnelser och tidsplaner för att hålla sig organiserad och hantera tid.
  • Bryta ner stora uppgifter i mindre, hanterbara delar.
  • Skapa en lugn och distraktionsfri arbetsmiljö.
  • Engagera sig i regelbunden fysisk aktivitet för att hjälpa till att öka fokus och minska stress.
 

Så kan Familjeläkaren hjälpa till vid ADD

Du kan vända dig till oss på Familjeläkaren för att få råd och hjälp vid ADD.
Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vård-mötet men i helhet ska vi vid ADD kunna hjälpa dig med bland annat:

  • Allmänna råd & Information kring tillvägagångsätt

Få vägledning och hjälp vid ADD

Öppet dygnet runt

Så fungerar det

Innehåll

Symtom & Behandling

Så kan Familjeläkaren hjälpa till