ADHD

Allmänt om ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

ADHD är en neurologisk störning som påverkar uppmärksamhet, impulsivitet och hyperaktivitet. Det kan påverka både barn och vuxna och påverkar förmågan att reglera beteende och koncentrera sig på uppgifter.

 

Orsaker till ADHD

Orsakerna till ADHD är inte helt förstådda, men det anses vara en kombination av genetiska och miljömässiga faktorer. Obalans i hjärnkemi, nedsatt aktivitet i vissa delar av hjärnan och tidig hjärnskada kan också spela en roll.

 

Symtom & Behandling vid ADHD

Symtomen på ADHD kan variera, men vanliga symtom inkluderar svårigheter att uppmärksamma detaljer, impulsivitet, svårigheter att organisera sig, oförmåga att sitta still, lätt distraherbarhet, glömska, impulsivitet och svårigheter att följa instruktioner.

Behandling av ADHD kan innefatta en kombination av medicinering, psykoterapi och utbildning. Stimulantia och icke-stimulantia läkemedel kan användas för att hjälpa till att reglera uppmärksamhet och hyperaktivitet. Psykoterapi kan hjälpa till att utveckla strategier för att hantera symtom och förbättra sociala färdigheter. Utbildning och stöd i skolan eller arbetsmiljön kan också vara viktigt.

 

Vad kan jag göra själv vid ADHD?

Det finns även strategier för egenvård som kan vara användbara för personer med ADHD, inklusive:

  • Skapa en strukturerad och organiserad miljö för att underlätta koncentration och fokusering.
  • Använda påminnelser, kalendrar och listor för att hålla sig organiserad och hantera tid.
  • Begränsa distraherande faktorer, som att arbeta i tysta miljöer eller använda brusreducerande hörlurar.
  • Engagera sig i regelbunden fysisk aktivitet för att hjälpa till att minska hyperaktivitet och öka koncentrationen.
  • Använda tekniker som att bryta ner uppgifter i mindre delar och belöna sig själv för att uppnå mål.
 

Så kan Familjeläkaren hjälpa till vid ADHD

Du kan vända dig till oss på Familjeläkaren för att få råd och hjälp vid ADHD.
Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vård-mötet men i helhet ska vi vid ADHD kunna hjälpa dig med bland annat:

  • Allmänna råd & Information kring tillvägagångsätt

Få vägledning och hjälp vid ADHD

Öppet dygnet runt

Så fungerar det

Innehåll

Symtom & Behandling

Så kan Familjeläkaren hjälpa till