Ångest & oro

Allmänt om ångest & oro

Ångest är en normal reaktion på stressiga situationer, men när den blir överdriven och påverkar ens dagliga funktion kan det vara ett tecken på ångestsyndrom. Ångest innebär en intensiv känsla av oro, rädsla och obehag som kan vara svår att kontrollera.

 

Orsaker till ångest & oro

Orsakerna till ångest kan vara komplexa och variera från person till person. Genetiska faktorer, kemisk obalans i hjärnan, tidigare trauman, stressiga livshändelser och specifika fobier kan alla spela en roll i utvecklingen av ångest.

 

Symtom & Behandling vid ångest & oro

Symtomen på ångest kan inkludera konstant oro, rastlöshet, irritabilitet, spänning i musklerna, sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter, hjärtklappning, andningssvårigheter och panikattacker.

Behandling av ångest kan innefatta både medicinering och terapi. Läkemedel såsom selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och benzodiazepiner kan användas för att lindra symtomen och återställa kemisk balans i hjärnan. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en effektiv form av terapi som kan hjälpa till att identifiera och ändra negativa tankemönster och beteendemönster som bidrar till ångest.

 

Vad kan jag göra själv vid ångest & oro?

Det finns även strategier för egenvård som kan hjälpa till att hantera ångest och oro, inklusive:

  • Lär dig avslappningstekniker som djupandning, meditation eller progressiv muskelavslappning.
  • Håll dig aktiv och engagerad i fysisk aktivitet som kan minska stress och främja välbefinnande.
  • Prata med någon du litar på om dina känslor och bekymmer.
  • Undvik överdriven konsumtion av koffein och alkohol, eftersom de kan förvärra ångestsymtom.
  • Försök att skapa en balans mellan arbete och fritid samt prioritera egen tid för avkoppling och återhämtning.
 

Så kan Familjeläkaren hjälpa till vid depression & nedstämdhet

Du kan vända dig till oss på Familjeläkaren för att få råd och hjälp vid ångest & oro.
Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vård-mötet men i helhet ska vi vid ångest & oro kunna hjälpa dig med bland annat:

  • Allmänna råd & Information kring tillvägagångsätt
  • Tablettbehandling vid tydliga symtom för vuxna över 18 år

Få vägledning och hjälp vid Ångest & oro

Öppet dygnet runt

Så fungerar det

Innehåll

Symtom & Behandling

Så kan Familjeläkaren hjälpa till